Vážení přátelé,
(a)  Online proces vkládání návrhů bude pokračovat až do uzávěrky vkládání 23. 6. 2020.  Viz https://www.iccf.com/Proposals.aspx?id=73
(b)  Hlasování bude k dispozici pouze pro národní delegáty.  Letos tedy nebude zapotřebí jmenovat zplnomocněnce ani zástupce delegátů. Hlasování online bude zahájeno 8. 7. 2020 a končit 28. 7. 2020.
(c)  *** Protože se bude hlasovat online, žádáme delegáty, aby používali komentář u každého návrhu pro vyjádření obav, pokládání otázek atd. ***
(d)  Zatímco stav hotelů a pohostinství zůstává nestálý a nejasný, tak žádáme národní federace, aby zvážily podání návrhu na pořádání Kongresu v roce 2021.
(e)  Kvůli času, nákladům a pracnosti nebudou letos rozdělovány medaile a certifikáty.
(f)  Zprávy funkcionářů budou vyvěšeny, jakmile budou k dispozici, pod záložkou “Congress 2020 Documents” na https://www.iccf.com/message?message=436
(g)  Poté co budou spočítány hlasy a výsledky oznámeny sejde se Výkonný výbor (osobně nebo virtuálně), aby definoval priority a potřebné zvláštní akce pro implementaci návrhů.
Michael Millstone, Generální sekretář ICCF
Překlad: Ing. Josef Mrkvička, vedoucí MÚ