Vážení přátelé,

Komisař nevrcholových turnajů Jörg Kracht vyhlašuje III. turnaj družstev ICCF pro hráče s ratingem menším než 2300 – zde in memoriam Carlos Flores Gutiérrez.
Do této soutěže, která bude hrána dvoukolově na webserveru ICCF, jsou se svými družstvy zvány všechny národní federace (které nejsou momentálně suspendovány), a sice jako Předkolo a Finále.
Každá federace může nominovat dvě družstva. Všichni hráči družstva musí mít Elo menší než 2300 na ratingové listině ICCF 2020/2 nebo na aktuální ratingové listině FIDE. Kromě toho všichni hráči musí být řádnými členy federace, kterou reprezentují, nebo být registrováni na serveru ICCF za hrabství (Británie, Irsko) nebo okres (USA) federace, kterou reprezentují  po dobu trvání turnaje.
Předkolo bude startovat 1. července 2020.                                                                     V každém družstvu bude 6 hráčů. V průběhu turnaje mohou být v družstvu vyměněni max. 3 hráči.
Právo postupu z Předkola bude určeno Komisařem nevrcholových turnajů a schváleno Výkonným výborem na začátku soutěže.
Plánuje se Finále s 13 družstvy.

Přihlášky jednotlivých hráčů přijímá vedoucí MÚ Ing. Josef Mrkvička nejpozději do 7. 6. 2020. Společně s přihláškou hráč uvede, zda bude ochoten převzít funkci kapitána družstva.

Startovné do Předkola je € 30 za družstvo, družstvo musí být složeno z členů SKŠ,  startovné hradí SKŠ ze svých zdrojů. Hráči musí mít uhrazeny členské příspěvky aspoň na roky 2020 a 2021. Ve Finále se další startovné neplatí.

Časová kontrola: Systém tří bloků (Doba trvání turnaje: 700 dnů; Počáteční stav hodin 50 dnů; Počáteční časová banka: 50 dnů; Přírůstek: 5 dnů).

Přihlášky družstev musí zaslat národní federace Komisaři nevrcholových turnajů
Jörgu Krachtovi (nttc@iccf.com) nejpozději 12. 6. 2020. Po tomto datu není povolena žádná změna na šachovnicích, ledaže by nastaly vyjímečné okolnosti. Všechny přihlášky musí obsahovat následující údaje:
• pořadí šachovnic
• jméno, kód ICCF a e-mailové adresy hráčů
• jméno, kód ICCF a e-mailová adresa kapitána družstva
Ratingy FIDE budou pro účely norem považovány za „nefixní“. Hráčům, kteří nemají fixní rating ICCF ani rating FIDE bude přidělen provizorní rating 2100.

Plzeň 21. 4. 2020
Ing. Josef Mrkvička, vedoucí Mezinárodního úseku SKŠ