Kongres ICCF se v roce 2020 kvůli pandemii Covid-19 ve Skotsku nemohl v obvyklé podobě uskutečnit. Návrhy, o nichž se mělo na Kongresu prezenčně hlasovat, byly zveřejněny na webu ICCF a delegáti všech členských národních federací dostali možnost hlasovat on-line.

Týká se všech hráčů

Některé startovné bylo sníženo

Zde je souhrn změn („DE“ znamená „Direct Entry“), částky jsou v eurech:

Předkolo a Semifinále Mistrovství světa: DE: změna z 39.00 na 31.20.

Světové postupové soutěže (skupiny o 7 hráčích WS/O a WS/H): DE: změna z 5.46 na 4.68.

Světové postupové soutěže (skupiny o 11 hráčích): DE: změna z 9.36 na 7.80.

Světové poháry: DE: změna z 14.04 na 12.48.

Turnaje Master Norm: DE: změna z 31.20 na 28.08.

Turnaje CCE Norm: DE: změna z 23.40 na 18.72.

Soutěže družstev Champions League: DE: z 46.80 na 31.20.

Zvláštní ustanovení o postupech dosažitelných z Jubilejních turnajů.

Následují speciální ustanovení o kvalifikacích (požaduje se výsledek nad 50%), které je možné získat v:

 1. Jubilejní turnaj Mistrů světa k 70. výročí ICCF:
 • Vítěz a hráč na 2. místě se kvalifikují do Finále Mistrovství světa (použije se tie-break)
 1. Elitní turnaj k 70. výročí ICCF:
 • skupina A: vítěz a hráč na 2. místě (použije se tie-break) se kvalifikují do finále Mistrovství světa;
 • skupina B: vítěz a hráč na 2. místě (použije se tie-break) se kvalifikují do finále Mistrovství světa;
 • skupina C: vítěz (použije se tie-break) se kvalifikuje do finále Mistrovství světa;
 • skupina C: hráči na místech 2.-5. (použije se tie-break) se kvalifikují do Turnaje kandidátů (po zaplacení startovného).
 1. Elitní turnaj v Chess 960 k 70. výročí ICCF:
 • vítěz turnaje (použije se tie-break) se kvalifikuje do finále Mistrovství světa;
 • hráči, kteří se umístí na 2. a 3. místě (použije se tie-break) se kvalifikují do Turnaje kandidátů (po zaplacení startovného);
 1. Finále Jubilejního Světového poháru k 70. výročí ICCF:
 • vítěz (použije se tie-break) získá titul SIM;
 • vítěz (použije se tie-break) se kvalifikuje do finále Mistrovství světa;
 • hráči, kteří obsadí místa 2-3 (použije se tie-break) se kvalifikují do Turnaje kandidátů (po zaplacení startovného);
 • hráči, kteří obsadí místa 4-13 (použije se tie-break) se kvalifikují do Semifinále Mistrovství světa (po zaplacení startovného);
 1. Finále Jubilejního Světového poháru v Chess 960 k 70. výročí ICCF:
 • vítěz (použije se tie-break) získá titul SIM;
 • hráči, kteří obsadí místa 2-3 (použije se tie-break) se kvalifikují do Turnaje kandidátů (po zaplacení startovného);
 • hráči, kteří obsadí místa 4-9 (použije se tie-break) se kvalifikují do Semifinále Mistrovství světa (po zaplacení startovného);

World Team Cup

Během sezóny 2020 zkoušela Evropská zóna novou soutěž  – Euro Team Cup. Pro nezájem hráčů se nám nepodařilo sestavit družstvo ČR. S několika malými změnami se tato soutěž nyní nabízí všem národním federacím ICCF. Na tomto základě bylo navrženo:

 • Víceletý knockout turnaj družstev, hraný ve formátu „přátelských“ zápasů se 2 partiemi na hráče.
 • Časová kontrola tří bloků s garantovaným časem v každém kole.
 • První kolo začne v červnu 2021 a následující kola vždy v následujícím červnu.
 • Vítězná družstva postupují, dokud nezůstane jediné vítězné družstvo.
 • Turnaj je řízen Komisařem pro nevrcholové turnaje, nebo jmenovaným funkcionářem.
 • Povolují se družstva složená z více federací (např. družstvo reprezentující Lucembursko-Belgii) nebo družstva zón, která umožní maximalizovat účast nezařazených hráčů.
 • Ostatní operační pravidla jako v Euro Team Cupu
 • Vítězné družstvo obdrží medaile a certifikáty.

Protože se jedná o prosté rozšíření formátu přátelských zápasů, bude tento turnaj bez startovného. Poznámka: Tato soutěž bude doplňkem Euro Team Cupu, ne jeho náhradou.

Zavádí se turnaj nového formátu 

Tento turnaj kombinuje prvky Knock Out (K. O.) systému a Švýcarského systému, a přizpůsobuje je potřebám turnaje každého s každým, který je používán v korespondenčním šachu.

Turnaj startuje jako normální turnaj každého s každým se skupinami s 11 hráči, přitom každá skupina má přibližně stejný průměrný rating. Není-li celkový počet přihlášek násobkem 11, pak by měly skupiny být formovány s minimální odchylkou od 11 (t. j. při 217 přihlášenými hráči by byly vytvořeny 4 skupiny s 13 hráči a 15 skupin s 11 hráči). Poté ve všech dalších kolech bude sestaven žebříček hráčů podle následujících kritérií:

 1. Nejvyšší procento bodů
 2. Nejvyšší procento výher
 3. Nejvyšší procento výher černými
 4. Nejnižší rating

Všichni hráči s více než 50% bodů se kvalifikují do druhého kola (to je „K.O.“ část turnaje). Prvních 11 hráčů (nebo nejbližší liché celé číslo k 11) na žebříčku tvoří skupinu 1 pro druhé kolo, dalších 11 (nebo nejbližší liché číslo k 11) skupinu 2 atd. (to je „Švýcarská“ část turnaje).  Pro třetí kolo bude použit pro výpočet hráčovy pozice na žebříčku součet bodů dosažených v předchozích kolech (ale >50% v probíhajícím kole je stále požadavkem pro postup).

Turnaj bude omezen na max. 4 kola. Vítězem turnaje bude hráč s největším akumulovaným skóre (procento) ve všech 4 kolech.

Zavádí se nový typ turnajů s názvem „Regionální turnaj“: 

Regionální turnaje budou řízeny skupinami od dvou do šesti národních federací, struktura, startovné, ceny, atd. budou interními záležitostmi dohodnutými mezi účastnícími se federacemi, ale musí být vyhlášeny v žádosti WTD.  Nebude stanoven žádný limit počtu regionálních turnajů, které mohou být organizovány.

Regionální turnaje musí mít následující vlastnosti:

 • Za regionální turnaje zodpovídají dvě až šest zúčastněné národní federace.
 • Žádosti o regionální turnaje musí být zaslány ICCF WTD nejpozději jeden měsíc před plánovaným startem. Nesmějí být inzerovány, dokud nebudou formálně schváleny ICCF.   Všechny zúčastněné národní federace musí být signatáři žádosti.
 • Regionální turnaje musí používat standardní pravidla ICCF.
 • Účastnit se mohou pouze hráči ze zúčastněných federací a izolovaní hráči.
 • Finanční ředitel ICCF bude fakturovat prvnímu žadateli sazbu uvedenou ve Finančních směrnicích.
 • Pokud se první žadatel dostane do prodlení u ICCF, budou  za dluh vzniklý z turnaje zodpovídat ostatní žadatelé.
 • Regionální turnaje mohou být zahrnuty do ratingu a mohou se v nich plnit normy, za předpokladu, že budou splňovat potřebná kritéria a toto bude schváleno jako součást žádosti WTD.
 • Za regionální turnaje nebudou udělovány medaile nebo certifikáty ICCF.
 • Jako mezinárodní turnaje ICCF budou se partie rozhodčímu započítávat do počtu partií na zisk titulu IA.

Změna článku 2. 11. Pravidel ICCF

V článku 2.11 Pravidel ICCF je uveden požadavek, aby si hráči v partiích hraných na serveru vedli manuální zápisy všech běžících partií. Tento požadavek byl zrušen, protože na serveru je takový zápis spolehlivě veden.

V článku 2.11 Pravidel ICCF je uveden požadavek, aby hráči informovali rozhodčí o každé změně poštovní adresy.  Tento požadavek byl zrušen (protože ICCF takovou informaci vyžaduje pouze u soutěží hraných klasickou poštou).

Časová kontrola „Systém tří bloků“ se stala oficiální alternativou standardní časové kontroly

(standardní časová kontrola je obvykle implementována jako 10 tahů v 50 dnech se zdvojeným počítáním času po uplynutí 20 dnů bez provedeného tahu) pro všechny soutěže.  Systém tří bloků měli pořadatelé soutěží k dispozici už poslední 3 roky, v tomto ohledu se nic nemění.

Omezení 10tahového remízového pravidla.

Pokračovat v implementaci 10tahového remízového pravidla [Pravidla ICCF 2.9(2)] v serverových partiích, avšak s jednou změnou: jestli soupeř nabídne remízu v průběhu hráčova počítání 10 tahů (tj., během 10 dnů následujících po hráčově nabídce remízy), tak je v tu chvíli hráčovo počítání 10 dnů ukončeno.

Rozhodnuto zavést druhého zpracovatele plateb do systému přihlášek na serveru

Jedná se o odpověď na návrh 2017-009 (Modul kreditních karet nebo alternativní platební systém) schválený na Kongresu v Albeně: bylo rozhodnuto založit účet u zpracovatele plateb „Stripe“ a založit separátní webovou stránku, přes kterou by probíhaly nákupy s použitím Stripe.

Použití separátní webové stránky bylo vždy zamýšleno jako dočasný prostředek, používaný během vyhodnocení Stripe. Dále je zde mnoho operačních a GDPR problémů spojených s touto webovou stránkou. Pokud ICCF bude pokračovat v užívání Stripe jako zpracovatele plateb, pak je teď pravý čas plně integrovat zpracovatele na domovskou webovou stránku ICCF a serveru.

K serveru ICCF bude připojen platební procesor Stripe, tím bude přidána druhá možnost platby Direct Entry vedle PayPalu, pro použití v zemích, v nichž nelze používat PayPal (např. Turecko).

Vyjasnění pravidel o resetování  hodin po prodlouženém výpadku serveru

Nebude-li server ICCF fungovat dobu delší než 8 po sobě jdoucích hodin, resetování hráčových hodin bude omezeno pouze na ty hráče, kteří překročili čas v době kdy server nebyl k dispozici, a pouze na dobu, po kterou server nefungoval.

 Týká se titulů a norem

Byl zrušen požadavek na nejméně 5 soupeřů s titulem GM při zisku požadovaných norem GM pro zisk titulu GM [viz článek 1.5.1.(2) Pravidel ICCF]. Tato změna není retroaktivní. .

Platnost „Polovičních kvalifikací“ pro Mistrovství světa

“První poloviční kvalifikace” je považována za platnou 3 roky od ukončení turnaje v němž byla získána. Jestliže v tomto období hráč získá „druhou poloviční kvalifikaci”, jeho “plná kvalifikace” bude platná, jako nyní, 3 roky po ukončení druhého turnaje; naopak, první poloviční kvalifikace ztratí platnost.

Článek 1.2.1 (7) Pravidel ICCF praví: „… Kvalifikace založené na výsledcích v turnajích platí 3 roky od ukončení turnajů, v nichž byly dosaženy.

Nic se však neuvádí o „polovičních kvalifikacích“ (momentálně možné pouze v Předkole MS): Momentálně nemají žádnou lhůtu vypršení.

Článek 1.2.1 (7) bude změněn následovně:

 1. „… Kvalifikace založené na výsledcích v turnajích platí 3 roky od ukončení turnajů, v nichž byly dosaženy. Poloviční kvalifikace je platná 3 roky od konce turnaje, v němž byla dosažena; je-li v tomto období dosažena druhá poloviční kvalifikace, plná kvalifikace bude platit 3 roky od konce turnaje, v němž byla dosažena druhá poloviční kvalifikace….“

Bude vložena „dočasná poznámka“ k 1.2.1 (7): “Všechny “poloviční kvalifikace” získané v turnajích ukončených před 31/12/2020 jsou platné do 31/12/2023.”

Turnaje o normy: Přechod přihlášky při změně ratingu

Článek Pravidel ICCF 1.2.4 (11 b) uvádí, že pokud je dostupná nová ratingová listina poté, kdy se hráč přihlásil, ale předtím, než byla soutěž nahozena na server, a hráčův nový rating se dostane do intervalu, který koresponduje s odlišným turnajem, hráč může být přesunut do turnaje, který odpovídá jeho novému ratingu, ale pouze jedná-li se o turnaj stejného typu.

V praxi hráč může „postoupit“ z SIM/B do SIM/A, nebo „sestoupit“  z MN/A do MN/B, nemůže ale být přesunut z MN/A do a SIM/B (nebo naopak).

Bylo schváleno, aby přechod z jednoho turnaje o normy do jiného turnaje o normy v případě čtvrtletní změny hráčova ratingu byl možný v každém případě, bez ohledu na „typ“ turnaje.

Článek Pravidel 1.2.4 (11 b) by se měl změnit následovně:

“Je-li k dispozici nová oficiální ratingová listina poté, kdy se hráč přihlásil, ale předtím než byla soutěž nahozena na server, bude hráčova kvalifikace modifikována směrem nahoru, nebo dolů, v závislosti na jeho novém oficiálním ratingu.

Týká se organizace turnajů a pořadatelů soutěží  (ještě neuvedené výše)

Upřesnění pojmu domácí soutěž

Soutěž, která je omezena pro hráče z jedné konkrétní federace nebo jednoho klubu bude považována za domácí soutěž a proto v ní nebude možné získávat normy a tituly, bez ohledu na to, kolik vlajek reprezentují její možní účastníci.

Předpokládané ratingy pro hráče bez publikovaného ratingu

Momentálně se pro ratingové účely používá tabulka uvedená v Pravidlech ICCF, Příloha 1, položka 11, která definuje předpokládané ratingy pro hráče bez publikovaného ratingu.

Schválený návrh to změnil následovně:

Pokud nejméně 75 % hráčů má rating, tak u hráčů s nepublikovaným ratingem bude použit průměrný rating hráčů, kteří mají rating,

Pokud méně než 75 % hráčů v soutěži má rating, předpokládaný rating bude bez výjimky 1800.

Současná praxe je, že ratingy FIDE by byly považovány za nefixní ratingy:

Pokud nový hráč v ICCF má FIDE rating, tento rating bude jeho startovní rating (a proto kvalifikuje tohoto hráče do vhodných turnajů, a tento rating je počítán pro jeho soupeře).

GM FIDE budou moci hrát zadarmo v turnajích ICCF GM Norm.

To vyjasňuje ustanovení, které bylo dříve považováno v Pravidlech ICCF za nejednoznačné.

Omezení počtu Open turnajů pořádaných Národními Federacemi

Zvací turnaje

Federace smějí pořádat neomezený počet zvacích turnajů, za předpokladu:

 • WTD udělí svůj souhlas
 • Nevybírá se žádné startovné
 • Jsou vydány správné pozvánky

Open turnaje

Federace nesmějí ročně pořádat více než dva open turnaje, v nichž může být vybíráno startovné, za předpokladu:

 • WTD udělí svůj souhlas

Finanční ředitel ICCF před zahájením náboru hráčů potvrdí, že federace nemá žádné finanční závazky vůči ICCF.

Týká se kapitánů družstev (TC) a rozhodčích (TD)

TC se povolují přímé výměny hráče v družstvu z vlastní iniciativy

Článek 5.7 Pravidel ICCF udává, „Pokud hráči již bylo uděleno akceptované vystoupení, a TD bude požadovat náhradu, tak tento článek se nepoužije.

Pokud však hráč ještě nevystoupil ze soutěže (žádným způsobem), pak TC může hráče nahradit tak, že TD pošle prostou informaci o přání hráče nahradit bez jakéhokoli formálního vystoupení. TC nemusí sdělovat TD žádný důvod pro provedení tohoto typu náhrady.  Na rozdíl od §5.6.2., musí požadavek, aby TD implementoval takovou náhradu iniciovat TC.“

Navrhuje se, aby článek 5.7 byl změněn tak, aby TCs mohli dělat přímo tyto typy náhrad (ale ne náhrady podle jakéhokoli typu vystoupení), bez žádosti TDs, aby oni provedli náhradu místo TCs.

Pro vyjasnění: v tomto návrhu musí být pojem „náhrada“ vždy chápán jako náhrada i výměna, pokud pravidla povolují výměnu za konkrétních okolností.

V tomto návrhu je zahrnut nový proces, kdy by WTD mohl zrušit jakoukoli chybu, způsobenou TC při tomto konkrétním typu náhrady.  TCs, kteří zjistí, že udělali chybu, budou moci efektivně žádat WTD, aby tuto chybu zrušil, a povolil TC zaznamenat náhradu na podruhé správně.  Následující chyba (poté, co WTD zrušil tu první), by však vedla ke stejnému procesu, který je popsán v článku 3.17.4 (v případě, že není náhradník nabídnut během přidělených 60 dnů): „Pokud TC nenabídne žádného náhradníka, TD musí považovat všechny zbylé partie vystoupivšího hráče za kontumačně prohrané, ledaže by vystoupivší hráč v žádné partii nezahrál ani jeden tah. V tomto případě by měly být všechny partie tohoto hráče anulovány.

Plzeň 4. 10. 2020

Ing. Josef Mrkvička, vedoucí MÚ SKŠ