Vážení členové SKŠ v ČR, koršachoví přátelé, 

přestože se nacházíme v neutěšených časech „coronavirové“ krize a velice dobře si uvědomuji, že každý z nás má i mnohé nešachové starosti, jako předseda Sdružení KŠ v ČR, z. s., musím splnit své „legislativní“ povinnosti a s mými kolegy z ŘK si Vás dovoluji pozvat na řádnou volební Valnou hromadu SKŠ v ČR 2020, která by se měla konat v sobotu 7. 11. 2020 od 10.00 hod. v Praze, když to v té době aktuální podmínky jen trochu dovolí.

Na jaře 2020 byla situace bohužel obdobně nepříznivá a Stanovy SKŠ v ČR nám, tj. ŘK SKŠ v ČR, neúprosně ukládají svolat Valnou hromadu SKŠ v ČR ještě v roce 2020. Nebude-li možné kvůli „anticovidovým“ opatřením řádnou volební Valnou hromadu SKŠ v ČR uspořádat ve výše uvedeném termínu, a ani v náhradním prosincovém termínu, který ještě nebyl stanoven, je velice pravděpodobné, že zasedání nejvyššího orgánu SKŠ v ČR bude nutné odložit na rok 2021, přestože by to bylo v rozporu se Stanovami SKŠ v ČR. Takové úvahy jsou však ještě předčasné a stále doufám(e), že zasedání za účasti pouze přihlášených členů (bližší info v pozvánce) proběhne ještě v tomto roce. 

Pozvánku na řádnou volební Valnou hromadu SKŠ v ČR 2020 a rovněž veškeré důležité informace a vybrané dokumenty související s VH SKŠ v ČR 2020 naleznete postupně na webu SKŠ v ČR (www.skscr.cz), a to konkrétně pod záložkou OSTATNÍ DŮLEŽITÉ IFORMACE, která se nachází v pravém sloupci dole (bezprostředně nad záložkou s Facebookem). Stačí si jen rozkliknout odkaz VALNÁ HROMADA SKŠ v ČR 2020 (2021) a postahovat si příslušné dokumenty v PDF.