Vážení přátelé!

S okamžitou platností je možno hlásit se do Předkola 45. MS v KŠ.

Start turnaje: 20. 3. 2021.

Přihlášky: nejpozději do 27. 1. 2021 přes webovou stránku ICCF, turnaj najdete na Nové soutěže -> World Championships -> WC45pr. V přihlášce uveďte kvalifikační titul z a) – l) uvedených níže. Lze se samozřejmě hlásit a platit i přes Direct Entry.

Skupiny Předkola mají obvykle 13 hráčů, s tím, že Komisař vrcholových turnajů má možnost zvýšit počet hráčů ve skupinách na 15 nebo 17, pokud je to ve zvláštních situacích vhodné.

Hráči, kteří se hlásí do více než jedné skupiny, budou přijati pouze na doplnění volných míst ve skupinách.

Předkolo 45. MS

Podmínkou pro účast v Předkole 45. MS je:

 1. a) řádná kvalifikace nebo udělení divoké karty (viz níže),
 2. b) zaplacení startovného Kč 1 030,- za skupinu (týká se všech účastníků bez ohledu na kvalifikační titul),
 3. c) při platbě přes SKŠ (členové SKŠ), zaplacení členských příspěvků SKŠ min. na roky 2021 a 2022.

Článek Pravidel ICCF 1. 2. 1. 1

 1. Plnou kvalifikaci pro přihlášku do skupiny Předkola mají tito hráči:
 • a) účastníci jednoho z předchozích nebo právě probíhajících Turnajů kandidátů, kteří získali nejméně 40 % možných bodů, pokud nezískali vyšší kvalifikaci,
 • b) účastníci jednoho z předchozích nebo právě probíhajících Semifinále, kteří získali nejméně 50 % možných bodů, pokud nezískali vyšší kvalifikaci,
 • c) účastníci jednoho z předchozích nebo právě probíhajících Předkol, kteří skončili na 3. nebo 4. místě nebo získali minimálně 60 % možných bodů, ale nekvalifikovali se do Semifinále,
 • d) vítězové skupin postupových turnajů Mistrovské třídy (Master Class),
 • e) účastníci jednoho z předchozích nebo probíhajících finále Světového poháru, kteří získali minimálně 50 % možných bodů (to se netýká Světových pohárů Veteránů, Světových pohárů v Chess960 nebo Světového poháru družstev),
 • g) účastníci minulého nebo probíhajícího finále Mistrovství Evropy s průměrným Elo turnaje 2450 nebo nižším, kteří skončili na 3. nebo 4. místě nebo dosáhli minimálně 60 % možných bodů,
 • h) hráči, kteří byli nominováni SKŠ v ČR (divoká karta, viz níže) a mají v okamžiku nominace rating nižší než 2400 (fixní nebo nefixní),
 • i) držitelé titulu Mezinárodní mistr (IM) s ratingem vyšším než 2300,
 • j) držitelé titulu Mezinárodní mistr vyšší třídy (SIM) s ratingem vyšším než 2250,
 • k) držitelé titulu Velmistr (GM),
 • l) kterýkoliv hráč s ratingem 2500 a vyšším.
 1. Poloviční kvalifikaci pro Předkolo má hráč, který se umístil na 2. místě v postupovém turnaji mistrovské třídy Master Class.
 2. Ratingy uvedenými pod body i) a j) se rozumějí ratingy uvedené v Elo listinách publikovaných v posledních 12 měsících před podáním přihlášky.
 3. Pokud počet přihlášek nebude násobkem 13 nebo 15 budou skupiny doplněny hráči, („náhradníci“) kteří požádali o vstup do Předkola podle článku 1.2.1.1.(4).
 4. Hráč s fixním ratingem 2400+ může požádat o vstup do skupiny Předkola MS. Hráči s nejvyšším ratingem budou přijati pouze pro doplnění skupiny, pokud počet přihlášek nebude násobkem 13 nebo 15.
 5. Hráči jsou povinni uvést v každé přihlášce svou kvalifikaci podle článku Pravidel ICCF 1.2.1.1.

  Přihlášky „náhradníků“ (body 4 a 5 výše) musí zaslat SKŠ e-mailem Komisaři vrcholových turnajů.

  Seznam kvalifikovaných hráčů do Předkola MS, zaslaný Komisařem vrcholových turnajů.

  131099 Buček, Jiří 2016 1.1.1.b z WCCC40SF05 Plná 31.01.2022
  131181 Hrubčík, Martin 2017 1.1.1.b z WCCC41SF03 Plná 15.02.2022
  131181 Hrubčík, Martin 2018 1.1.1.b z WCCC42SF07 Plná 04.08.2023
  131181 Hrubčík, Martin 2019 1.1.1.b z WCCC43SF05 Plná EOT+3y
  131167 Kouba, Petr 2017 1.1.1.b z WCCC41SF02 Plná 26.10.2022
  131412 Macůrek, Miloslav 2018 1.1.1.d z WS/M/720 Plná 17.02.2023
  130863 Mrkvička, Josef 2019 1.1.1.b z WCCC43SF01 Plná EOT+3y
  130142 Pospíšil, Ludvík 2017 1.1.1.a z WCCC37CT02 Plná 12.02.2023
  130306 Teichmann, Čenĕk 2016 1.1.1.b z WCCC40SF01 Plná 27.08.2021
  130957 Zbořil, Radomír 2019 1.1.1.d z WS/M/735 Plná EOT+3y

  Pokud se domníváte, že vaše kvalifikace v seznamu chybí, obratem mi to sdělte.

  EOT + 3y = 3 roky po ukončení turnaje

  Divoké karty

  Současně s přihláškami do Předkola 45. MS je možné se ucházet i o divoké karty do tohoto Předkola.

  Zájemci o udělení divoké karty se hlásí vedoucímu MÚ na adresu MÚ international@skscr.cz, termín 27. 1. 2021, později zaslané přihlášky nebudu brát v úvahu.

  Naše federace získala pro rok 2021 celkem 3 divoké karty dohromady pro Předkolo a Semifinále MS. Pro Předkolo budou rozděleny max. 2 divoké karty. V případě většího počtu zájemců rozhodne o přidělení divokých karet ŘK SKŠ.

  Rozhodující pro zařazení do příslušné úrovně turnaje je rating v okamžiku podání přihlášky, tj. pro Předkolo rating 2020/1 nižší než 2400. Startovné činí Kč 1 030,- a platí je všichni držitelé divokých karet.

  Plzeň 19. 12. 2020                                                                                                         Ing. Josef Mrkvička, vedoucí MÚ