Všem členům SKŠ v ČR s velkým zármutkem oznamujeme, že v pondělí 30. listopadu 2020 naše řady navždy opustil nestor korespondenčního šachu v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, velký koršachový nadšenec, dlouholetý funkcionář a spolupořadatel tuzemských turnajů, pravidelný účastník domácích i mezinárodních soutěží všeho druhu a vydavatel svého času velice populárního koršachového periodika „Šach na dálku“, pan Ing. Jindřich Binas z Ostravy. Zemřel ve věku 88 let. Věnujme našemu zesnulému šachovému příteli tichou vzpomínku. Čest jeho památce!