9. MČR třířčlenných družstev hrané prostřednictvím webserveru ICCF odstartuje již 1. února 2021
Hraje se dvoukolově, prostřednictvím webserveru ICCF,
za účasti nejvýše 9 družstev!
Do soutěže budou přijata družstva s nejvyšším součtem Elo všech tří hráčů!

Neváhejte tedy s přihláškou!!

Přihláška družstva musí obsahovat:
a) přesný název družstva,
b) jméno kapitána družstva,
c) jméno zástupce kapitána družstva,
d) soupisku družstva v pořadí podle jednotlivých šachovnic.

Přihlášky zasílejte nejpozději do 7.1.2021 na e-mailovou adresu DÚ: home@skscr.cz

Všichni hráči musí mít zaplacené členské příspěvky na dobu soutěže, tedy roky 2021 a 2022
a startovné 160Kč.

!! Přihlásit se mohou i jednotlivci, ze kterých vytvořím družstva!!

Pohodové Vánoce a úspěšný rok 2021 přeje

Mgr. Josef Sýkora – vedoucí DÚ ŘK SKŠ