Vážení (kor)šachoví přátelé,

počínaje dnem 1. 1. 2021 nabývají účinnosti 3 novelizované dokumenty SKŠ v ČR, které doznaly poměrně podstatných změn (týká se zejména Soutěžního řádu SKŠ v ČR)! Je tedy rozhodně žádoucí, abyste se s těmito dokumenty obeznámili co nejdříve:

Soutěžní řád SKŠ v ČR (ke stažení ZDE),

• Zásady pro odměňování hráčů věcnými cenami v tuzemských webserverových a poštovních soutěžích SKŠ v ČR (ke stažení ZDE),

• Platební pokyny SKŠ v ČR (ke stažení ZDE).

Všechny 3 výše uvedené dokumenty Vám jsou samozřejmě k dispozici i v příslušných sekcích tohoto webu, a to ode dne 29. 12. 2020.

Jménem celé Řídicí komise SKŠ v ČR přeji do blížícího se nového roku všem koršachistům pevné zdraví, hodně štěstí, radostí a úspěchů v (kor)šachu i osobním životě a rovněž nezdolný optimismus při zvládání obtížných situací ve stále přetrvávajících „covidových“ časech!

Jan Židů, předseda ŘK SKŠ v ČR