P45 – 33. Mistrovství ČR jednotlivců – finále a semifinále – vypsání soutěže!

Řídicí komise Sdružení korespondenčního šachu v České republice vypisuje

finále 33. Mistrovství České republiky a semifinále MČR.

Finále i semifinále startují 1. května 2021.

Finále Mistrovství České republiky

Právo účasti mají všichni hráči s ratingem 2300+,
kteří se kvalifikovali některým z těchto způsobů:

a) postoupili z 1. místa semifinálové skupiny MČR.

b) umístili se v některém z předchozích finále MČR v první polovině startovního pole
(při účasti 13 hráčů na 1. –6. místě atp.).

Hraje se prostřednictvím webserveru ICCF,
a to buď jednokolově (11 a více přihlášených s platnou kvalifikací),
nebo dvoukolově (6 – 9 přihlášených s platnou kvalifikací).

Při 10 a vyšším sudém počtu přihlášených splatnou kvalifikací vedoucí DÚ vždy dodatečně osloví
a zajistí ještě 1(lichého) hráče s ratingem 2300+, který nemusí nutně splňovat kvalifikační podmínky
pro účast v soutěži.

Pro případ nedostatku zájemců s právem přímé účasti, což je velice pravděpodobné,
se mohou jako náhradníci přihlásit hráči s ELO alespoň 2300, ze kterých budou
– na doplnění minimálního počtu hráčů ve skupině – vybráni ti s nejvyšším ELO.

Semifinále Mistrovství České republiky

Právo účasti mají všichni hráči.
Startuje se každoročně 1. května. Hraje se prostřednictvím webserveru ICCF,
a to buď jednokolově (11 a více přihlášených), nebo dvoukolově
(5 –9 přihlášených), přičemž při 10 a vyšším sudém počtu přihlášených vedoucí DÚ
dodatečně osloví a zajistí ještě 1 (lichého) hráče.

V přihlášce uvádějte na základě jaké kvalifikace se přihlašujete.

Pozor!!
Součástí přihlášky je uhrazení členských příspěvků na roky 2021 (400 Kč) a 2022 (400 Kč)
a startovného ve výši 160 Kč.

Přihlášky zasílejte výhradně na e-mailovou adresu home@skscr.cz;
nejpozději do 31.03.2021!

Pardubice 16.03.2021

Mgr. Josef Sýkora – vedoucí DÚ ŘK SKŠ

 

1