Všem členům SKŠ v ČR s velkým zármutkem oznamuji, že ve čtvrtek 25. 3. 2021 ve věku 53 let podlehl v pražské Ústřední vojenské nemocnici ve Střešovicích následkům onemocnění covid-19 pan Richard Šišák z Prahy, skvělý praktik a vášnivý koršachista, v jehož životě bychom snad nenašli den, ve kterém by alespoň jednou nepohlédl na šachovnici s figurkami. Věnujme našemu zesnulému (kor)šachovému kolegovi, příteli a kamarádovi tichou vzpomínku. Budeš nám všem chybět, Richarde!

Jan Židů – předseda⁠