Vážení přátelé,

jako vítěz 6. ročníku tohoto tradičního turnaje, pořadatelem 7. ročníku bude federace Slovinska a tímto oznamuje start turnaje.

Turnaj byl schválen Ředitelem světových turnajů Frankem Geiderem.

Start: 30. 10. 2021, turnaj bude zadán na server počátkem října 2021, téměř 1 měsíc před oficiálním datem startu.

Do turnaje je zváno následujících 10 zemí: Bělorusko, Bulharsko, Česko, Chorvatsko, Polsko, Rusko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Ukrajina.

Pokud všech 10 zvaných zemí přijme pozvání, bude se turnaj hrát s 11 družstvy, pokud aspoň 1 pozvané družstvo odmítne pozvání, bude turnaj hrán s 9 družstvy.

V každém družstvu bude 6 hráčů, každé družstvo musí mít kapitána, v každém družstvu bude možno v průběhu turnaje nahradit/vyměnit 3 hráče. Na stejné šachovnici je možná pouze 1 náhrada/výměna.

Turnaj se bude hrát na webserveru ICCF.

Přihlášky: nejpozději do 28. 7. 2021 e-mailem na adresu international@skscr.cz. Hlásit do turnaje se mohou pouze členové SKŠ. Podmínkou jsou jako obvykle zaplacené členské příspěvky SKŠ aspoň na roky 2021 a 2022.

Startovné: se nevybírá

Na každé šachovnici bude možné plnit normy. Doporučený rating hráčů nominovaných na jednotlivé šachovnice:

1. šachovnice 2450+
2. šachovnice 2400+
3. šachovnice 2350+
4. šachovnice 2300+
5. šachovnice 2250+
6. šachovnice 2200+

Pro turnaj budou platit Pravidla ICCF pro partie hrané v soutěži družstev na webserveru.

Časová kontrola: 50 dnů na 10 tahů.

TO bude Danilo Korže (SLO). TD bude jmenován později.

Plzeň 15. 6. 2021

Ing. Josef Mrkvička, vedoucí Mezinárodního úseku SKŠ