P45 – 5. LETNÍ POHÁR – vypsání soutěže!

Řídící komise SKŠ v ČR vypisuje:

Název turnaje : 5. Letní pohár SKŠ

Start: 21.06.2021

Způsob hry : na webserveru ICCF – jednokolově

Ceny : vítěz získá pohár, diplom a právo účasti v mezinárodním zvacím turnaji,
ve kterém se bude hrát o tituly ICCF za podmínky odpovídajícího Ela.
2.místo – medaile a diplom
3.místo – medaile a diplom

Právo účasti: má každý zájemce!
Přihlášení budou seřazeni podle svého Ela od nejmenšího k největšímu
a toto je unikátní uspořádání, které umožňuje i těm nejslabším
zahrát si ve významných soutěžích.

Podmínky účasti:
Uhrazené členské příspěvky na roky 2021 a 2022

Startovné: 160Kč na účet SKŠ

Přihlášky: do 07.06.2021 na adresu: home@skscr.cz;

Již přihlášení hráči:

5. LETNÍ POHÁR – start 21.06.2021

1. BAČIAK Miloslav

Pokud jste se přihlásili a nenašli, tak hned pište a já to napravím!
Děkuji.

Mgr. Josef Sýkora – vedoucí DÚ ŘK SKŠ
E-mail: sykora@skscr.cz

Pardubice 15.05.2021