Vážení přátelé, ICCF ohlašuje nový Světový pohár družstev.

Všechny národní federace jsou zvány přihlásit se do této soutěže hrané na webserveru ICCF. Každá může přihlásit družstva:

All member federations (MF) are invited to enter this event played on the ICCF webserver. Either may enter teams:

 • Individuální národní federace
 • Skupiny federací (Např. družstvo Beneluxu reprezentující Belgii, Lucembursko a Nizozemí)
 • Družstvo reprezentující Zónu vytvořené z izolovaných hráčů

Poznámka: Národní federace může být reprezentována pouze jednou; např. pokud se zúčastní družstvo Beneluxu, pak Belgie, Lucembursko, a Nizozemí by nestavěly individuální družstva.

Každá národní federace může přihlásit jedno družstvo. V soutěži se neplatí startovné.

Turnaj se hraje jako série zápasů. Každé kolo začíná po ukončení předcházejícího kola.

SKŠ bude reprezentováno jedním družstvem.

Všichni hráči musí být řádnými členy SKŠ. Družstvo bude mít 20 hráčů. V průběhu turnaje smí být nahrazen jakýkoli počet hráčů. Každý hráč smí hrát pouze na jedné šachovnici (takže každé družstvo musí obsahovat 20 různých hráčů).

Přihlášky: e-mailem nejpozději do 7. 7. 2021 na adresu Michal Volf chess.volf@centrum.cz. Hráči musejí mít zaplaceny členské příspěvky SKŠ na celou dobu trvání soutěže.

Časová kontrola: Systém tří bloků, 302 dnů s garantovaným časem v každém kole.

 • Knockout turnaj družstev hraný na 20 šachovnicích ve formátu „přátelských zápasů“ každý hráč tedy se svým soupeřem hraje 2 partie, jednu bílými a druhou černými.
 • Vítězné družstvo bude postupovat do dalšího kola, dokud nezbyde jediný vítěz.
 • Turnaj bude řízen Komisařem nevrcholových turnajů nebo jím určeným funkcionářem.
 • První 3 družstva obdrží medaile a certifikáty.

Harmonogram (v případě, že se budou hrát 4 kola):

 • 1. kolo. Start: 1. 8. 2021. Družstvo, které vyhraje svůj zápas, postupuje do dalšího kola.
 • 2. kolo. Start: 1. 8. 2022. Družstvo, které vyhraje svůj zápas, postupuje do dalšího kola.
 • Semifinále. Start: 1. 8. 2023. Družstvo, které vyhraje svůj zápas postupuje do Finále; družstvo, které prohraje svůj zápas, bude hrát zápas o 3. místo.
 • Finále a zápas o 3. místo. Start: 1. 8. 2024.

V případě, že budou 3 kola, budou data startu: 1. 8. 2021, 1. 8. 2022 a 1. 8. 2023.

V každém kole budou zápasy sestávat buď ze dvou nebo ze tří družstev, v závislosti na celkovém počtu přihlášek.

Družstvo, které vyhraje zápas obdrží 2 zápasové body; družstvo, které prohraje zápas obdrží 0 zápasových bodů; v případě remízy obdrží obě družstva 1 zápasový bod. Vítěz bude definován podle počtu zápasových bodů. V případě, že 2 nebo 3 družstva ve skupině mají stejný počet zápasových bodů, první pravidlo tie-breaku je počet dosažených bodů členy družstva. Pokud tato čísla budou stejná, postoupí do dalšího kola družstvo s nejnižším průměrným ratingem (v okamžiku startu zápasu).

Celý cyklus bude trvat maximálně 3 nebo 4 roky.

Na začátku prvního kola obdrží všechna družstva startovní čísla podle průměrného ratingu přihlášeného družstva, podle ratingové listiny 2021/3.

Plzeň 18. 6. 2021

Ing. Josef Mrkvička, vedoucí Mezinárodního úseku