Vážení přátelé, v návaznosti na rozhodnutí Kongresu ICCF 2011, budou startovány všechny skupiny turnaje kandidátů Mistrovství světa v korespondenčním šachu ve stejný den a pouze jednou ročně.
Turnaj kandidátů k 41. Mistrovství světa v KŠ startuje 20. 9. 2021.
Všechny přihlášky budou přijímány v souladu s Pravidly ICCF platnými od 1. 1. 2021, nejpozději do 2. 8. 2021.
Ratingy budou převzaty z ratingové listiny platné k 1. 7. 2021, a z platné ratingové listiny FIDE.
Skupiny turnaje kandidátů mají obvykle 13 hráčů, přičemž Komisař vrcholových turnajů má možnost rozšíšit je na 15 nebo 17 hráčů, pokud je to vhodné ve zvláštních situacích.
Hráči, kteří se hlásí do více než jedné skupiny budou přijati pouze k doplnění volných míst.
Obvykle se ročně nestartuje více než 4 skupiny turnaje kandidátů, přičemž se do finále kvalifikují hráči z 1. a 2. místa ve skupině. Z rozhodnutí Komisaře vrcholových turnajů však mohou být startovány další skupiny. V této situaci  může být počet kvalifikantů do Finále snížen ze dvou na jeden.
Kdyby počet přihlášek nebyl násobkem 13, 15 nebo 17, budou skupiny doplněny hráči, kteří požádají vstoupit do turnaje kandidátů podle článku 1.2.1.3.3; jestli by bylo opět nemožné doplnit skupinu, hráči, kteří se přihlásili podle článku 1.2.1.3.1.(h) a kteří mají nejnižší rating ICCF rating nebudou přijati do turnaje kandidátů 2021.
Přihlášky musí být zaslány prostřednictvím stránky „Nové soutěže“ na www.iccf.com. Startovné může být placeno buď přes Direct Entry nebo přes Národní federaci. Přihlášky „náhradních hráčů“ musí být zaslány e-mailem Komisaři vrcholových turnajů přes hráčovu národní federaci.
Hráči, kteří získali svou kvalifikaci v Semifinále WCCC, se mohou přihlásit do skupiny turnaje kandidátů zdarma.
Je povinné specifikovat důvod každé kvalifikace podle Pravidel ICCF 1.2.1.3.1.
Všechny dotazy a požadavky na vyjasnění je třeba směrovat na Komisaře vrcholových turnajů, Gian-Maria Tani, ttc@iccf.com.

Článek 1.2.1.3 Pravidel ICCF – Turnaj kandidátů
1. Následující hráči budou oprávněni přihlásit se do Turnaje kandidátů WCCC:
(a) účastníci jednoho z dřívějších, nebo stávajících Finále, kteří dosáhli nejméně 50% možných bodů.
(b) účastníci jednoho z dřívějších nebo stávajících turnajů kandidátů, kteří skončili na 2. místě (ve vyjímečném případě, je-li k dispozici pouze jedna kvalifikace do Finále), 3 nebo 4 nebo dosáhli nejméně 60% možných bodů, ale nekvalifikovali se do Finále.
(c) the first and second placed players in every Semi-Final group. (**)
(d) hráči, kteří se umístili na prvním a druhém místě ve Finále Světového poháru. (To nezahrnuje Světový pohár ICCF Veteránů, Světový pohár Chess 960 nebo Turnaje Světového poháru družstev.)
(e) hráči, kteří se umístili na prvním a druhém místě v uznaném zonálním přeboru, který má průměrný rating 2451 nebo vyšší.
(f) všichni předchozí mistři světa.
(g) držitelé titulu Velmistra s nejméně 5 normami GM.
(h) hráči s fixním ratingem 2600 (*) a vyšším.
——-
3. Hráč s fixním ratingem 2500 nebo vyšším (*) může požádat o přijetí do skupiny turnaje kandidátů. Hráči s nejvyšším ratingem bude přijat pouze pro doplnění skupiny, aby počet přihlášek byl násobkem 13, 15 nebo 17. (***)
(*) Ratingy ELO ratings používané v těchto Pravidlech se vztahují na ratingové listiny publikované v průběhu 12 měsíců před startem turnaje (Pravidla ICCF 1.2.1-9).
(**) Přihlášky podle bodu (c) nepodléhají startovnému a musí být zaslány přes Národní federaci.
(***) Žádosti o status „náhradních hráčů“ musí být zaslány e-mailem přes Národní federaci.

Z našich hráčů má podle seznamu poskytnutého Komisařem vrcholových turnajů kvalifikaci do turnaje kandidátů:

Na základě počtu získaných norem GM ještě: GM Z. Straka (10), GM R. Chytilek (8), GM J. Židů (8).

Na základě kvalifikace z dřívějších turnajů kandidátů:

30142 Pospišil, Ludvik CZE 2018 1.3.1.b z WCCC38CT01 12.01.24

Plzeň 17. 6. 2021

Ing. Josef Mrkvička: vedoucí Mezinárodního úseku