Řídící komise SKŠ v ČR vypisuje:

Název turnaje: 5. Podzimní pohár SKŠ

Start: 22.09.2020

Způsob hry: na webserveru ICCF – jednokolově

 

Ceny: vítěz získá pohár, diplom a právo účasti v mezinárodním zvacím turnaji,

ve kterém se bude hrát o tituly ICCF za podmínky odpovídajícího Ela.

2.místo – medaile a diplom

3.místo – medaile a diplom

 

Právo účasti: má každý zájemce!

Přihlášení budou seřazeni podle svého Ela od nejmenšího k největšímu a na startovní listině se objeví maximálně 15 hráčů s nejmenším Elo!!

Toto je unikátní uspořádání, které umožňuje i těm nejslabším zahrát si ve významných soutěžích.

 

Podmínky účasti:

Uhrazené členské příspěvky na roky 2021 a 2022

Startovné: 160Kč na účet SKŠ

Přihlášky: do 08.09.2021 na adresu:  home@skscr.cz; nebo sykora@skscr.cz;

 

Pardubice 29.08.2021

Mgr. Josef Sýkora – vedoucí DÚ ŘK SKŠ

E-mail: sykora@skscr.cz