Vážení přátelé,

ICCF vytvořila webovou stránku, na které může hráč platit startovné kreditní kartou, jakmile je platba provedena, tak Komisař ICCF pro Direct Entry Thomas Biedermann zašle hráči voucher, který použije na webu ICCF https://www.iccf.com/EventsAnnouncements.aspx, na které se normálně hlásíte do turnajů (Nové soutěže).

Tato webová stránka byla vytvořena Kongresem na pomoc Turecku, kde není možné používat PayPal, užívána je však hlavně kubánskými hráči.

Stránka je umístěna na https://iccfstore.com. Na této stránce si vyberete soutěž, do které se chcete přihlásit.

Plzeň 15. 9. 2021

Ing. Josef Mrkvička, vedoucí MÚ, na základě informace Komisaře ICCF pro Direct Entry Thomase Biedermanna