Řídící komise SKŠ v ČR vypisuje:

15. MČR čtyřčlenných družstev hrané prostřednictvím webserveru ICCF,
které odstartuje již 1. února 2022!

Hraje se dvoukolově, prostřednictvím webserveru ICCF,
za účasti nejvýše 9 družstev!
Do soutěže budou přijata družstva s nejvyšším součtem Elo všech čtyř hráčů!

Neváhejte tedy s přihláškou!!
Přihláška družstva musí obsahovat:
a) přesný název družstva,
b) jméno kapitána družstva,
c) jméno zástupce kapitána družstva,
d) soupisku družstva v pořadí podle jednotlivých šachovnic.

Všichni hráči musí mít zaplacené členské příspěvky na dobu soutěže, tedy roky 2022 a 2023 a startovné 160Kč.

!! Přihlásit se mohou i jednotlivci, ze kterých vytvořím družstva!!

Přihlášky zasílejte nejpozději do 10.01.2022 výhradně na e-mailovou adresu home@skscr.cz

Pohodový nový rok 2022, především však pevné zdraví a hodně potěšení ze života
přeje

Mgr.Josef Sýkora
vedoucí DÚ ŘK SKŠ v ČR
mgrjs@seznam.cz
MT 732187197

Pardubice 30.12.2021