Na základě výsledků hlasování Kongresu ICCF 2021 došlo u turnajů organizovaných ICCF s účinností od 01.01.2022 k plošnému snížení výše startovních poplatků za účast hráčů v soutěžích, tj. startovného, což se nutně promítlo i do nově sestaveného sazebníku startovného ICCF pro členy SKŠ v ČR, kteří v případě podání přihlášky a platby startovného ICCF prostřednictvím SKŠ v ČR utratí tradičně o něco méně, než kdyby využili Direct Entry.

Pokud se někteří hráči v roce 2022 již přihlásili a zaplatili startovné podle starých pravidel, bude jim rozdíl mezi starým a novým startovným vrácen na jejich účet.

Bohužel zatím nemáme k dispozici informace o startovném u turnajů organizovaných Evropskou zónou. Doporučujeme proto hráčům, aby při podávání přihlášky uhradili startovné ve stejné výši jako v roce 2021 (v dokumentu Platební pokyny SKŠ v ČR platné od 01.01.2022 zůstalo u turnajů organizovaných Evropskou zónou ponecháno startovné prozatím v původní výši). Bude-li pak nové startovné pro rok 2022 nižší, dotčení hráči obdrží peníze na účet zpět.

Přehled nově stanovených (snížených) částek za startovné v turnajích ICCF 2022 je uveden v níže přiložené tabulce a dokumentu Platební pokyny SKŠ v ČR účinné od 01.01.2022.

Turnaje organizované ICCF – soutěže jednotlivců Zavedené zkratky 1 skupina =
World Championship Candidates  WCxx/ct  430 Kč
World Championship Preliminaries + Semi-finals WCxx/pr, WCxx/sf 570 Kč
World Postal Promotional turnaje (klasická pošta) – 4členné skupiny 
WT/O, WT/A  70 Kč
World Individual turnaje – 7členné skupiny = Open class, Higher class  WS/O, WS/H  70 Kč
World Individual turnaje – 11členné skupiny = Master class  WS/M  140 Kč
World Cup turnaje (včetně turnajů Veteran World Cup, Junior World Cup) CT/WC (VWC, JWC)   210 Kč
Chess 960 World Cup turnaje (Fischerovy šachy) WC/960 210 Kč
Chess 960 turnaje (Fischerovy šachy) – 5členné skupiny C960 180 Kč
Thematic Opening turnaje (včetně poštovních skupin) – bez zápočtu do ratingu!  WSTT (TT) 180 Kč
Grand Master Norm turnaje – hráči s titulem ICCF/FIDE GM startovné neplatí! WS/GMN/A, WS/GMN/B  710 Kč
SIM Norm turnaje WS/SIM/A, WS/SIM/B  570 Kč
Master Norm turnaje WS/MN/A, WS/MN/B  500 Kč
CCM Norm turnaje  WS/CCM/A, WS/CCM/B  430 Kč
CCE Norm turnaje WS/CCE/A, WS/CCM/B  320 Kč
Webserver Open turnaje S-Open 110 Kč

Alena Mrkvičková, ekonomka SKŠ v ČR