Řídicí komise Sdružení korespondenčního šachu v České republice vypisuje

1) Finále 34. Mistrovství České republiky jednotlivců se startem k 1. 5. 2022

Ŕídicí komise má velký zájem na tom, aby se naše vrcholná soutěž stala výstavní skříní českého korespondenčního šachu a každý byl hrdý na to, že si ji může zahrát. Za tímto účelem novelizovala Soutěžní řád SKŠ v ČR účinný od 1. 4. 2022, aby umožnila účast i těm nejlepším hráčům v ČR.

Výňatek z nově přijatého Soutěžního řádu SKŠ v ČR účinného od 1. 4. 2022 (viz níže) vše osvětluje. Čtěte pozorně a neváhejte s přihláškou!

2.1. Finále Mistrovství České republiky

Právo účasti mají všichni hráči s ratingem 2300+ (ke dni startu soutěže), kteří se kvalifikovali některým z těchto způsobů:

a) postoupili z 1. místa semifinálové skupiny MČR;

b) umístili se v některém z předchozích finále MČR v první polovině startovního pole (při účasti 13 hráčů na 1. – 6. místě, při účasti 8 hráčů na 1. – 4. místě atp.).

2.1.1. Jako náhradníci se mohou pro případ potřeby přihlásit i zájemci o účast v soutěži bez platné kvalifikace, avšak pouze mají-li rating 2300+ (ke dni plánovaného startu soutěže).

2.1.2. Startuje se každoročně 1. května. Hraje se prostřednictvím webserveru ICCF, a to přednostně jednokolově, za účasti 13 hráčů s platnou kvalifikací. Přihlásí-li se do soutěže méně než 13 hráčů s platnou kvalifikací, na doplnění skupiny do počtu 13 účastníků vedoucí DÚ přijme do soutěže přihlášené náhradníky s nejvyšším ratingem ke dni startu soutěže (při případné rovnosti rozhoduje vyšší titul ICCF, poté dřívější podání přihlášky). Nemá-li vedoucí DÚ k dispozici dostatečný počet hráčů s platnou kvalifikací či náhradníků pro sestavení 13členné skupiny hráčů 2300+, může mj. rozhodnout, že soutěž bude dvoukolová. Pro takový případ platí: minimální počet účastníků = 7.

2.1.3. Každá kvalifikace dle odst. 2.1 písm. a), b) tohoto Řádu opravňuje svého držitele ke startu v jedné finálové skupině MČR (při splnění všech ostatních podmínek účasti) a má platnost 2 roky od data skončení poslední partie soutěže (semifinále/finále MČR), v níž dotčený hráč svou kvalifikaci získal.

Doufám, že je každému vše jasné, a pokud ne, tak neváhejte a obraťte se na mě s dotazy.

A ještě pár důležitých poznámek…

V přihlášce vždy uvádějte, na základě jaké splněné podmínky se přihlašujete, přičemž přihlašovat se mohou jen ti zájemci, kteří mají uhrazené členské příspěvky alespoň na roky 2022 + 2023 a startovné ve výši 160 Kč (týká se i náhradníků).

Náhradníkům, tj. hráčům bez platné kvalifikace, kteří nebudou do soutěže přijati, bude startovné ihned vráceno.

Přihlášky zasílejte výhradně na e-mailovou adresu home@skscr.cz, a to do 8. 4. 2022!


Řídicí komise současně vypisuje

2) Semifinále MČR jednotlivců 2022 se startem k 1. 5. 2022, které se od loňského roku pořádá novým způsobem. Tuto změnu přijali naši hráči s povděkem, protože prakticky zaručuje účast všem zájemcům, a to bez ohledu na jejich aktuální rating.

Příslušný výňatek ze Soutěžního řádu SKŠ v ČR účinného

2.2. Semifinále Mistrovství České republiky

2.2.1. Právo účasti mají všichni hráči.

2.2.2. Startuje se každoročně 1. května. Hraje se prostřednictvím webserveru ICCF, a to buď jednokolově (při 11 a více přihlášených), nebo dvoukolově (při 5 – 9  přihlášených), přičemž při 10 či vyšším sudém počtu přihlášených vedoucí DÚ vždy dodatečně osloví a zajistí ještě 1 (lichého) hráče.

Očekávám velký přetlak přihlášek, ale zařazeni budou všichni zájemci o účast v této soutěži, resp. ti, kteří budou mít uhrazené členské příspěvky alespoň na roky 2022 + 2023 a startovné ve výši 160 Kč.

Přihlášky zasílejte také výhradně na e-mailovou adresu home@skscr.cz, a to rovněž do 8. 4. 2022!

Pardubice 1. 4. 2022

Mgr. Josef Sýkora – vedoucí DÚ SKŠ v ČR
sykora@skscr.cz

P. S. Toto není apríl! :-)))

-jazi-