ICCF vypisuje 5. ročník mezinárodní soutěže družstev pro hráče s ratingem <2300 (pod 2300), tentokrát s názvem Horst Rittner Memorial (Memoriál Horsta Rittnera).

Hraje se na serveru ICCF ve dvou etapách: Semifinále a Finále.

První 3 družstva ve Finále obdrží medaile.

Každá národní federace může přihlásit nejvýše 2 družstva.

Všichni hráči v družstvu musí mít rating 2022/2 nižší než 2300, musí být členy SKŠ a mít zaplaceny členské příspěvky alespoň na roky 2022 a 2023.

Start Semifinále: 1. 7. 2022.

Družstvo bude mít 6 hráčů. V průběhu turnaje mohou být vystřídáni maximálně 3 hráči.

Právo postupu ze Semifinále stanoví komisař nevrcholových turnajů a bude schváleno Výkonným výborem ICCF při startu Semifinále.

Plánuje se Finále s účastí 13 družstev.

Startovné pro každého hráče činí 110 Kč, tj. celkem za družstvo 660 Kč. Při postupu do Finále se další startovné neplatí.

Startovné se platí na účet SKŠ, a to až po obdržené informaci o zařazení do družstva.

Zájem o zařazení do družstva zasílejte co nejdříve na e-mailovou adresu international@skscr.cz a do přihlášky uveďte, zda byste byli ochotni dělat kapitána družstva.

Časová kontrola: systém tří bloků (trvání turnaje: 700 dnů, počáteční stav hodin: 50 dnů, počáteční časová banka: 50 dnů, přírůstek: 5 dnů).

Podmínkou nominace družstva do turnaje je určení kapitána družstva do 6. 6. 2022, přičemž kapitána družstva stanoví vedoucí MÚ SKŠ. Nebude-li nikdo z hráčů ochoten ujmout se této funkce, družstvo nebude nominováno.

Po 12. 6. 2022 nebude povolena výměna hráčů a změna pořadí hráčů na šachovnicích, ledaže by došlo k výjimečným okolnostem.

Pořadatelem turnaje je Jörg Kracht, komisař nevrcholových turnajů ICCF

Plzeň 11. 4. 2022

Ing. Josef Mrkvička, vedoucí MÚ

-jazi-