Vážení přátelé,

Bulharská federace koršachu pořádá Memoriál  Lubena Simeonova 2.-3. kategorie a Memoriál Božidara Genčeva 5.-6. kategorie.

Do každého turnaje je zván jeden český hráč.

s Elo 2300+ do Memoriálu Lubena Simeonova a

s Elo 2375+ do Memoriálu Božidara Genčeva.

Memoriál Lubena Simeonova
Hraje se na Webserveru ICCF
Zvací turnaj na památku Lubena Simeonova, bulharského šachisty
Kategorie 2.-3.
15 hráčů
Standardní časová kontrola ICCF: 10 tahů za 50 dnů se zdvojeným počítáním času po 20 spotřebovaných dnech.
Start: 24. 5. 2022
TO Petyo Marinov

Memoriál Božidara Genčeva
Hraje se na Webserveru ICCF
Zvací turnaj na památku Božidara Genčeva, bulharského šachisty
Kategorie 5.-6.
15 hráčů
Standardní časová kontrola ICCF: 10 tahů za 50 dnů se zdvojeným počítáním času po 20 spotřebovaných dnech.
Start: 24. 5. 2022
TO Petyo Marinov

Přihlášky do obou turnajů: nejpozději do 18. 5. 2022 na adresu international@skscr.cz Podmínkou je zaplacení členských příspěvků SKŠ aspoň na roky 2022 a 2023.

V případě převisu přihlášek bude postupováno podle Zásad pro nominace českých hráčů do zvacích turnajů a pro udělování divokých karet do turnajů cyklu Mistrovství světa ICCF, které budou publikovány na webu SKŠ do konce dubna 2022.

Plzeň 22. 4. 2022

Ing. Josef Mrkvička: vedoucí MÚ SKŠ