Řídící komise SKŠ v ČR vypisuje:

Název turnaje : 6. Letní pohár SKŠ

Start: 21.06.2022

Způsob hry : na webserveru ICCF – jednokolově

Ceny : vítěz získá pohár, diplom a právo účasti v mezinárodním zvacím turnaji,
ve kterém se bude hrát o tituly ICCF za podmínky odpovídajícího Ela.
2.místo – medaile a diplom
3.místo – medaile a diplom

Právo účasti: má každý zájemce!
Přihlášení budou seřazeni podle svého Ela od nejmenšího k největšímu.

Podmínky účasti:
Uhrazené členské příspěvky na roky 2022 a 2023

Startovné: 160Kč na účet SKŠ

Přihlášky: do 07.06.2022 na adresu: home@skscr.cz;

Již přihlášení hráči:

1. JARABINSKÝ Martin
2. CHLUBNA Josef
3. BAČIAK Miloslav

Pokud jste se přihlásili a nejste uvedeni v seznamu, tak hned pište a já to napravím!
Děkuji.

Pardubice 28.05.2022

Mgr. Josef Sýkora – vedoucí DÚ ŘK SKŠ
MT : 732 187 197
email: mgrjs@seznam.cz;