SSKK (Švédská federace KŠ) pořádá GM zvací turnaj,                                                      

Memoriál Tomas Carnstam (1449-2020) klasickou poštou

Plánovaná kategorie: 8-10.

Plánovaný počet hráčů 11

Start: konec srpna 2022

Přihlášky: do 15. 7. 2022 e-mailem na international@skscr.cz, nebo poštou na Ing. Josef Mrkvička, Houškova 533/32, 32600 Plzeň

Požadavek: jako obvykle zaplacené členské příspěvky aspoň na roky 2022 a 2023.

Požadovaný rating 2020/3 2400+

Cenový fond: 1. místo 3000 SEK, 2. místo 1000 SEK

Plzeň 8. 6. 2022

Ing. Josef Mrkvička vedoucí MÚ SKŠ