Vážení přátelé,

v návaznosti na rozhodnutí Kongresu ICCF 2011, budou startovány všechny skupiny turnaje kandidátů Mistrovství světa v korespondenčním šachu ve stejný den a pouze jednou ročně.

Turnaj kandidátů k 42. Mistrovství světa v KŠ startuje 20. 9. 2022.

Přihlášky budou přijímány v souladu s Pravidly ICCF platnými od 1. 1. 2022, nejpozději do 7. 8. 2022. Jako obvykle je zapotřebí mít zaplacené členské příspěvky aspoň na roky 2022 a 2023.

Přihlášky musí být zaslány prostřednictvím stránky „Nové soutěže“ na www.iccf.com. Startovné může být placeno buď přes Direct Entry 12,- € nebo přes SKŠ 430,- Kč.

Přihlášky „náhradních hráčů“ podle 1. 2. 1. 3. 3 musí být zaslány e-mailem Komisaři vrcholových turnajů přes SKŠ.

Ratingy budou převzaty z ratingové listiny platné k 1. 7. 2022, a z platné ratingové listiny FIDE.
Skupiny turnaje kandidátů mají obvykle 13 hráčů, přičemž Komisař vrcholových turnajů má možnost rozšířit je na 15 nebo 17 hráčů, pokud je to vhodné ve zvláštních situacích.
Hráči, kteří se hlásí do více než jedné skupiny budou přijati pouze k doplnění volných míst.
Obvykle se ročně nestartují více než 4 skupiny turnaje kandidátů, přičemž se do finále kvalifikují hráči z 1. a 2. místa ve skupině. Z rozhodnutí Komisaře vrcholových turnajů však mohou být startovány další skupiny. V této situaci  může být počet kvalifikantů do Finále snížen ze dvou na jeden.
Kdyby počet přihlášek nebyl násobkem 13, 15 nebo 17, budou skupiny doplněny hráči, kteří požádají o vstup do turnaje kandidátů podle článku 1.2.1.3.3; pokud by opět nebylo možné doplnit skupinu, hráči, kteří se přihlásili podle článku 1.2.1.3.1.(h) a kteří mají nejnižší rating ICCF nebudou přijati do turnaje kandidátů 2022.
Hráči, kteří získali svou kvalifikaci v Semifinále WCCC, se mohou přihlásit do skupiny turnaje kandidátů zdarma.
Je povinné specifikovat důvod každé kvalifikace podle Pravidel ICCF 1.2.1.3.1.

Z našich hráčů má podle seznamu poskytnutého Komisařem vrcholových turnajů kvalifikaci do turnaje kandidátů:

130766 Michálek, Miroslav SIM 2020 1.3.1.a) z WCCC32FIN 3 roky po ukončení turnaje
130142 Pospišil, Ludvik GM 2018 1.3.1.b) z WCCC38CT01 12.01.24
130999 Straka, Zdeněk GM 2019 1.3.1.a) z WCCC31FIN 01.06.25

Na základě počtu získaných norem GM ještě: GM Z. Straka (10), GM J. Židů (9), GM R. Chytilek (8),

Článek 1.2.1.3 Pravidel ICCF – Turnaj kandidátů

Do Turnaje kandidátů Mistrovství světa v KŠ jsou oprávněni přihlásit se tito hráči:

(a) účastníci jednoho z předchozích nebo právě probíhajících Finále, kteří získali nejméně 50 % možných bodů,

(b) účastníci jednoho z předchozích nebo právě probíhajících Turnajů kandidátů, kteří se umístili na 2. (ve výjimečném případě, kdy do Finále postupuje pouze vítěz skupiny), 3. nebo 4. místě nebo získali nejméně 60 % možných bodů, ale nekvalifikovali se do Finále,

(c) hráči, kteří se umístili na 1. nebo 2. místě v některé ze skupin Semifinále,

(d) hráči, kteří se umístili na 1. nebo 2. místě ve Finále Světového poháru (World Cup), (netýká se Světového poháru ICCF Veteránů nebo Světového poháru v Chess 960),

(e) hráči, kteří se umístili na 1. nebo 2. místě ve Finále minulého nebo probíhajícího

uznaného zonálního mistrovství (tj. v naší zóně Finále Mistrovství Evropy, pozn. překl.), je-li průměrný rating turnaje 2451 nebo vyšší,

(f) všichni předcházející Mistři světa v korespondenčním šachu,

(g) držitelé titulu Velmistr (GM), kteří splnili minimálně 5 velmistrovských norem,

(h) hráči s fixním ratingem 2600 a vyšším.

1. 2. 1. 3. 3 Hráč s fixním ratingem 2500 nebo vyšším (*) může požádat o přijetí do skupiny turnaje kandidátů. Hráč s nejvyšším ratingem bude přijat pouze pro doplnění skupiny, aby počet přihlášek byl násobkem 13, 15 nebo 17. (***)
(*) Ratingy ELO používané v Pravidlech ICCF se vztahují na ratingové listiny publikované v průběhu 12 měsíců před startem turnaje (Pravidla ICCF 1.2.1-9).
(**) Přihlášky podle bodu (c) nepodléhají startovnému a musí být zaslány přes SKŠ.
(***) Žádosti o status „náhradních hráčů“ musí být zaslány e-mailem přes SKŠ.

Plzeň 18. 6. 2022

Ing. Josef Mrkvička: vedoucí MÚ SKŠ