Vážení přátelé,

Kongres ICCF v Glasgow měl rozhodnout, co se stane se zrušenou Evropskou zónou ICCF, a zejména s turnaji, které po ní „zbyly“. Hlavní dva návrhy, o kterých bylo na Kongresu hlasováno byly: Evropskou zónu obnovit v původní podobě (Švédsko, naše delegace odjížděla na Kongres se zadáním Řídicí komise SKŠ tento návrh podporovat, a toto zadání jsme i dodrželi), a obnovit i portfolio původních turnajů Evropské zóny. Hlavní argument proti tomuto návrhu byl, že návrh neobsahoval obsazení potřebných funkcí v zóně: ředitel zóny, finanční ředitel zóny, turnajový ředitel, a případně další. Dále by bylo potřebné oddělit finance zóny od financí ICCF na samostatném bankovním účtu. Můj osobní názor: svou roli zahrála politika, posledním ředitelem zóny byl ruský občan Andrej Pavlikov, který by určitě byl ochoten pokračovat.

Konkurenční návrh: zřídit novou „Komisi pro superregionální turnaje“, kterou by vedl „Komisař pro superregionální turnaje“ (SRTC). SRTC bude přímo odpovědný Řediteli světových turnajů WTD. (Wales, který byl nakonec Kongresem přijat,). Superregionální turnaje budou organizovány novou kanceláří, budou to turnaje družstev nebo jednotlivců, které však budou otevřené pro podskupinu i mimoevropských členských federací. Portfolio SRTC se bude zpočátku skládat z Mistrovství Evropy jednotlivců a Mistrovství Evropy družstev. V budoucnu bude mít Komise prostor pro přijímání žádostí o pořádání dalších omezených akcí, například „mistrovství společenství“ nebo turnaj „španělsky mluvících zemí“. Komise nebude omezena pouze na evropské federace, ale bude k dispozici pro pořádání soutěží jménem jakékoli skupiny federací.

Z diskuse vyplynulo, že tento SRTC je jedinou šancí, jak vrátit do hry původní Evropské turnaje. Na naši otázku, kdy se obnoví Evropské soutěže, odpověděl Prezident ICCF, že je nejprve nutno ustavit komisi a komisaře  a provést úpravy serveru.

Je mi tedy velmi líto, ale z výše uvedených důvodů nejsem schopen odpovědět hráčům, kteří mi kladou stejnou otázku. Běžící turnaje jednotlivců i družstev se samozřejmě dohrají.

Plzeň 20. 8. 2022

Ing. Josef Mrkvička, vedoucí MÚ SKŠ