Tímto vás informujeme o důležité změně Pravidel ICCF.

Na základě schválení návrhu 2022-030 Kongresem ICCF 2022 bylo na server implementováno následující:

Hráč, který prohraje jakoukoli partii překročením časového limitu (PČL), se nyní nebude moci přihlásit do žádné nové soutěže na serveru.

Časové období pro toto omezení je buď 30 dní, nebo 90 dní od doby tohoto PČL:

(1) Pokud se na hráče takové omezení ještě nevztahuje, je lhůta 30 dnů.

(2) Pokud na hráče již bylo takové omezení aplikováno (zahrnující buď 30- nebo 90-denní omezení od doby, kdy došlo k poslednímu PČL hráče), platí omezení po dobu 90 dnů od posledního PČL.

Tato změna Pravidel vstoupila v platnost dne 8. 11. 2022.

Amici Sumus,

Dennis Doren, komisař pro pravidla ICCF