10. Mistrovství ČR 3členných družstev odstartuje již 1. února 2023!
Hraje se dvoukolově, prostřednictvím webserveru ICCF, za účasti nejvýše 9 družstev!
Do soutěže budou přijata družstva s nejvyšším součtem ratingů všech 3 hráčů!

Přihláška družstva musí obsahovat tyto údaje:
a) přesný název družstva,
b) jméno kapitána družstva,
c) jméno zástupce kapitána družstva,
d) soupisku družstva v pořadí podle jednotlivých šachovnic.

Přihlášky zasílejte nejpozději do 07.01.2023, a to výhradně na e-mailovou adresu DÚ: home@skscr.cz.

Všichni hráči uvedení v přihláškách musejí mít uhrazené členské příspěvky alespoň na roky 2023 + 2024 a startovné ve výši 160 Kč (na osobu).

Mým cílem je, aby se zúčastnil plný počet 9 družstev, a tak se mohou přihlásit i jednotlivci, ze kterých následně vytvořím družstva! Při jejich sestavování budu zohledňovat nejen ratingy hráčů, ale i data jejich přihlášek! Neváhejte tedy a přihlášku zašlete co nejdříve! Je to příležitost pro všechny!

Šťastný a úspěšný rok 2023, pevné zdraví a radost ze života všem ze srdce přeje
Mgr. Josef Sýkora – vedoucí DÚ ŘK SKŠ

Pardubice 25.12.2022