Vážení přátelé,

Od 1. 1. 2023 je možno hlásit se do Předkola 47. MS v KŠ.

Start turnaje: 20. 3. 2023

Přihlášky: nejpozději do 5. 2. 2023 přes webovou stránku ICCF, turnaj najdete na Nové soutěže -> World Championships – WCCC47PR V přihlášce uveďte kvalifikační titul z a) – l) uvedených níže. Lze se samozřejmě hlásit a platit i přes Direct Entry.

Skupiny Předkola mají obvykle 13 hráčů, s tím, že Komisař vrcholových turnajů má možnost zvýšit počet hráčů ve skupinách na 15 nebo 17, pokud je to ve zvláštních situacích vhodné.

Hráči, kteří se hlásí do více než jedné skupiny, budou přijati pouze na doplnění volných míst ve skupinách.

Předkolo 47. MS

Podmínkou pro účast v Předkole 47. MS je:

 1. a) řádná kvalifikace nebo udělení divoké karty (viz níže),
 2. b) zaplacení startovného Kč 500,- za skupinu (týká se všech účastníků bez ohledu na kvalifikační titul), týká se členů SKŠ,
 3. c) při platbě přes SKŠ (členové SKŠ), zaplacení členských příspěvků SKŠ min. na roky 2023 a 2024.

Pokud počet přihlášek nebude násobkem 13, 15 or 17, skupiny budou doplněny hráči, kteří požádali o vstup do Předkola podle článku Pravidel ICCF 1.2.1.1.4; pokud by bylo opět nemožné doplnit skupinu, tak hráči, kteří byli zařazeni podle článku 1.2.1.1.1.(i), (j) a (k), a kteří mají nejnižší ICCF ELO na ratingové listině 2023/1 nebudou připuštěni do Předkola 2023.

Je povinné specifikovat v přihlášce kvalifikaci podle článku Pravidel 1.2.1.1.

1.2.1.1 Předkolo Mistrovství světa v KŠ

  • a) účastníci jednoho z předchozích nebo právě probíhajících Turnajů kandidátů, kteří získali nejméně 40 % možných bodů, pokud nezískali vyšší kvalifikaci,
  • b) účastníci jednoho z předchozích nebo právě probíhajících Semifinále, kteří získali nejméně 50 % možných bodů, pokud nezískali vyšší kvalifikaci,
  • c) účastníci jednoho z předchozích nebo právě probíhajících Předkol, kteří skončili na 3. nebo 4. místě nebo získali minimálně 60 % možných bodů, ale nekvalifikovali se do Semifinále,
  • d) vítězové skupin postupových turnajů Mistrovské třídy (Master Class),
  • e) účastníci jednoho z předchozích nebo probíhajících finále Světového poháru, kteří získali minimálně 50 % možných bodů (to se netýká Světových pohárů Veteránů, Světových pohárů v Chess960 nebo Světového poháru družstev),
  • f) ) účastníci minulého nebo probíhajícího finále Mistrovství Evropy s průměrným Elo 2450 nebo vyšším kteří získali nejméně 50% možných bodů.
  • g) účastníci minulého nebo probíhajícího finále Mistrovství Evropy s průměrným Elo turnaje 2450 nebo nižším, kteří skončili na 3. nebo 4. místě nebo dosáhli minimálně 60 % možných bodů,
  • h) hráči, kteří byli nominováni SKŠ v ČR (divoká karta, viz níže) a mají v okamžiku nominace rating nižší než 2400 (fixní nebo nefixní),
  • i) držitelé titulu Mezinárodní mistr (IM) s ratingem vyšším než 2300,
  • j) držitelé titulu Mezinárodní mistr vyšší třídy (SIM) s ratingem vyšším než 2250,
  • k) držitelé titulu Velmistr (GM),
  • l) kterýkoliv hráč s ratingem 2500 a vyšším.
  1. Poloviční kvalifikaci pro Předkolo má hráč, který se umístil na 2. místě v postupovém turnaji mistrovské třídy Master Class.
  2. Ratingy uvedenými pod body i) a j) se rozumějí ratingy uvedené v Elo listinách publikovaných v posledních 12 měsících před podáním přihlášky.
  3. Pokud počet přihlášek nebude násobkem 13, 15 nebo 17, budou skupiny doplněny hráči, („náhradníci“) kteří požádali o vstup do Předkola podle článku 1.2.1.1.(4).
  4. Hráč s fixním ratingem 2400+ může požádat o vstup do skupiny Předkola MS. Hráči s nejvyšším ratingem budou přijati pouze pro doplnění skupiny, pokud počet přihlášek nebude násobkem 13 nebo 15.
  5. Hráči jsou povinni uvést v každé přihlášce svou kvalifikaci podle článku Pravidel ICCF 1.2.1.1.Přihlášky „náhradníků“ (body 4 a 5 výše) musí zaslat SKŠ e-mailem Komisaři vrcholových turnajů.

(*)  ELO ratings used in these Rules refer to any of those rating lists published in the preceding 12-months.

Seznam kvalifikovaných hráčů do Předkola MS, zaslaný Komisařem vrcholových turnajů. Hlásit se samozřejmě mohou pouze hráči s plnou kvalifikací.

131239 Cvak, Rudolf CZE 2021 1.1.1.c z WCCC45PR08
131239 Cvak, Rudolf CZE 2021 1.1.1.d z WS/M/798
131377 Friča, Štefan CZE 2021 1.1.1.c z WCCC45PR06
131181 Hrubčik, Martin CZE 2018 1.1.1.b z WCCC42SF07
131181 Hrubčik, Martin CZE 2019 1.1.1.c z WCCC43PR05
131181 Hrubčik, Martin CZE 2019 1.1.1.b z WCCC43SF05
131341 Kratochvil, Václav CZE 2021 1.1.1.d z WS/M/795
131341 Kratochvil, Václav CZE 2021 1.1.1.d z WS/M/794
131259 Kudr, Roman CZE 2022 1.1.1.d z WS/M/832
139188 Marek, Roman CZE 2020 1.1.1.c z WCCC44PR05
130863 Mrkvička, Josef CZE 2019 1.1.1.b z WCCC43SF03
130865 Nývlt, Zdeněk CZE 2020 1.1.1.g z EU/C73/Final
130142 Pospíšil, Ludvík CZE 2017 1.1.1.a z WCCC37CT02
130306 Teichmann, Čenĕk CZE 2019 1.1.1.b z WCCC43SF06
130943 Urban, Miloš CZE 2020 1.1.1.c z WCCC44PR02
130943 Urban, Miloš CZE 2022 1.1.1.d z WS/M/834

Divoké karty

Současně s přihláškami do Předkola 47. MS je možné se ucházet i o divoké karty do tohoto Předkola.

Zájemci o udělení divoké karty se hlásí vedoucímu MÚ na adresu MÚ international@skscr.cz, termín 5. 2. 2023, později zaslané přihlášky nebudu brát v úvahu.

Naše federace získala pro rok 2023 celkem 3 divoké karty dohromady pro Předkolo a Semifinále MS. Pro Předkolo budou rozděleny max. 2 divoké karty. V případě většího počtu zájemců rozhodne o přidělení divokých karet ŘK SKŠ.

Rozhodující pro zařazení do příslušné úrovně turnaje je rating v okamžiku podání přihlášky, tj. pro Předkolo rating 2023/1 nižší než 2400. Startovné činí Kč 500,- a platí je všichni držitelé divokých karet.

Plzeň 18. 12. 2022

Ing. Josef Mrkvička, vedoucí MÚ