Vážení přátelé – účastníci tuzemských pravidelných soutěží SKŠ v ČR,

na základě níže uvedeného usnesení č. 2023/01pr, které bylo schváleno ŘK SKŠ formou hlasování per rollam dne 28. 1. 2023, byly včera na web SKŠ umístěny všechny 3 nově přijaté dokumenty. Naleznete je v sekci DOKUMENTY SKŠ pod záložkou PRAVIDLA A ŘÁDY.

„ŘK SKŠ schvaluje tyto novelizované či nově vytvořené dokumenty předložené J. Židů dne 26. 1. 2023:
1) Soutěžní řád SKŠ v ČR účinný od 1. 2. 2023,
2) Zásady pro odměňování hráčů SKŠ v ČR věcnými cenami účinné od 1. 2. 2023,
3) Kalendář tuzemských pravidelných soutěží SKŠ v ČR platný od 1. 2. 2023.
ŘK SKŠ současně schvaluje zveřejnění všech výše uvedených dokumentů na webu SKŠ do 31. 1. 2023.“

Doporučuji Vám, abyste se s těmito dokumenty co nejdříve seznámili, neboť byste mohli být v průběhu času nepříjemně zaskočeni něčím, o čem jste neměli ani tušení. Rád bych Vás např. upozornil na poměrně masivní rozšíření pomocných kritérií při určování pořadí v pravidelných tuzemských soutěžích jednotlivců, ale zejména družstev (viz Soutěžní řád SKŠ v ČR), k němuž by v důsledku neustále se zvyšujícího počtu remíz muselo dříve či později stejně dojít. V tomto duchu byl přepracován i dokument Zásady pro odměňování hráčů SKŠ v ČR věcnými cenami. Pro lepší přehled všech účastníků domácích soutěží SKŠ v ČR (včetně potenciálních zájemců o hru) pak byla vytvořena zcela nová přehledová tabulka s názvem Kalendář tuzemských pravidelných soutěží SKŠ v ČR, která by měla posloužit jak všem zkušenějším hráčům, tak i novopečeným či po delší době zaktivovaným členům, ale také funkcionářům SKŠ v ČR k rychlému získání základní orientace ve struktuře tuzemských pravidelných soutěží SKŠ v ČR, a to bez nutnosti zdlouhavějšího listování v novelizovaném 6stránkovém Soutěžním řádu SKŠ v ČR.

Praha 30. 1. 2023

Jan Židů – předseda ŘK SKŠ v ČR