Řídící komise SKŠ v ČR vypisuje:

Název turnaje: 7. Jarní pohár SKŠ v ČR

Start: 20.03.2023 (1. jarní den)

Způsob hry: na webserveru ICCF – jednokolově

Ceny: vítěz získá pohár, diplom a právo účasti v mezinárodním zvacím turnaji,
ve kterém se bude hrát o tituly ICCF za podmínky odpovídajícího Ela.
2. místo – medaile a diplom
3. místo – medaile a diplom

Právo účasti: má každý zájemce!
Přihlášení budou seřazeni podle svého Elo od nejmenšího k největšímu a na startovní listině se objeví Ti s nejnižším Elo!
Toto je unikátní uspořádání, které umožňuje i těm nejslabším zahrát si ve významných
soutěžích.

Podmínky účasti:
Uhrazené členské příspěvky na roky 2023 (400Kč) a 2024 (400Kč)

Startovné: 160 Kč na účet SKŠ

Přihlášky: co nejdříve, nejlépe ihned, nejpozději do 07.03.2023 na adresu: home@skscr.cz;

Dosud přihlášení jsou Martin Jarabinský, Jaromír Canibal, Karel Glaser a Miloslav Bačiak, samí skvělí hráči!

Pardubice 28.02.2023

Pohodu a pevné zdraví přeje

Mgr. Josef Sýkora – vedoucí DÚ ŘK SKŠ
E-mail: sykora@skscr.cz
MT: 732 187 197