Vážení přátelé!

S okamžitou platností je možno hlásit se do Semifinále 47. MS v KŠ. Hraje se na webserveru ICCF, standardní časová kontrola 50 dnů na 10 tahů.

Start: 20. 6. 2023

Přihlášky:

 • Přes webovou stránku ICCF návod viz web SKŠ „Dokumenty ICCF“ „Podrobné vysvětlení nového systému přihlášek do turnajů ICCF“.
 • Platba startovného buď na účet SKŠ nebo přes Direct Entry. Přihlášky „náhradníků“ podle článku Pravidel ICCF 1. 2. 1. 2. 3 musí být zaslány e-mailem vedoucímu MÚ SKŠ Ing. Josefu Mrkvičkovi na mrkvicka@skscr.cz.

Přihláška musí obsahovat:

 • kvalifikační titul (viz níže).

Přihlášení hráči musí mít uhrazeny členské příspěvky SKŠ minimálně na roky 2023-2024.

Uzávěrka přihlášek: 5. 5. 2023

Kvalifikace:

Pravidla ICCF 1. 2.1. 2

1.2.1.2 Semifinále Mistrovství světa v KŠ

Kvalifikaci pro přihlášku do Semifinále mají tito hráči:

 • a) účastníci jednoho z předchozích nebo právě probíhajících Finále, pokud nezískali vyšší kvalifikaci,
 • b) účastníci jednoho z předchozích nebo právě probíhajících Turnajů kandidátů, kteří získali nejméně 50 % možných bodů, pokud nezískali vyšší kvalifikaci,
 • c) účastníci jednoho z předchozích nebo probíhajících Semifinále, kteří skončili na 3. nebo 4. místě nebo získali minimálně 60 % možných bodů, ale nekvalifikovali se do Turnaje kandidátů
 • d) první dva vítězové ze skupin Předkola,
 • e) účastníci finále Světového poháru (World Cup), kteří skončili na 3. nebo 4. místě, nebo získali nejméně 60 % možných bodů (nevztahuje se na Světové poháry Veteránů na Světové poháry v Chess960, nebo Světové turnaje družstev),
 • f) účastníci jednoho z předchozích nebo probíhajících finále Mistrovství Evropy, kteří skončili na 3. nebo 4. místě, nebo dosáhli minimálně 60 % možných bodů, je-li průměrný rating turnaje 2451 nebo vyšší,
 • g) první dva vítězové minulého nebo probíhajícího finále Mistrovství Evropy, je-li průměrný rating turnaje 2450 nebo nižší,
 • h) hráči, kteří byli nominováni svou národní federací a mají v okamžiku nominace rating 2400 nebo vyšší (pro rok 2023 zbývá udělit tři divoké karty – viz níže),
 • i) držitelé titulu Mezinárodní mistr (IM) s fixním ratingem 2500+ (*)
 • j) držitelé titulu Mezinárodní mistr vyšší třídy (SIM) s fixním ratingem 2450+ (*)
 • k) držitelé titulu Velmistr (GM) s ratingem 2400+ (*)
 • l) hráči s fixním ratingem 2550+ (*)

(*) Pro kvalifikaci podle těchto pravidel se uznávají ratingy publikované v posledních 12 měsících před okamžikem podání přihlášky.

Každý hráč s fixním ratingem 2450+ může požádat o zařazení do skupiny Semifinále WCCC. Hráči s nejvyšším ratingem budou však přijati pouze pro doplnění skupiny, pokud počet přihlášek nebude násobkem 13, 15 nebo 17.

Nebude-li počet přihlášek násobkem 13, 15, or 17, budou skupiny doplněny hráči, kteří požádají o vstup do Semifinále podle Pravidla 1.2.1.2.3; pokud to znovu způsobí nemožnost doplnit skupinu, tak hráči, kteří se přihlásili podle bodů (i), (j), (k) a (l) a mají nejnižší ICCF Elo 2023/2 nebudou přijati do Semifinále.

Přihlášky do více než 1 skupiny budou použity pouze pro doplnění volných míst ve skupinách.

Seznam hráčů s platnou kvalifikací, poskytnutý Komisařem vrcholových turnajů ICCF:

131167 Kouba, Petr CZE SF 2019 1.2.1.f z EU/FSM/72 Plná 18.05.25
131412 Macůrek, Miloslav CZE SF 2021 1.2.1.d z WCCC45PR07 Plná EOT+3y
131053 Novák, Vratislav CZE SF 2021 1.1.2.c z WCCC45SF03 Plná 11.08.25

Pokud se domníváte, že Vaše jméno a kvalifikace v seznamu chybějí, prosím, abyste mi to obratem sdělili!

Startovné:

při platbě přes SKŠ 500,- za 1 skupinu                                                                    při platbě přes Direct Entry €15,– za 1 skupinu

Startovné se neplatí pouze v případě postupu z Předkola (kvalifikační titul d], týká se pouze pana Macůrka), ve všech ostatních případech se startovné platí.

Divoké karty:

Pro rok 2023 byly SKŠ přiděleny dohromady pro Předkolo a Semifinále 47. MS celkem 3 divoké karty.

Rozhodnutím ŘK SKŠ byla přidělena

 • žádná divoká karta pro nezájem hráčů pro účast v Předkole,
 • pro účast v Semifinále jsou tedy k dispozici 3 divoké karty.

Zájemci o tuto divokou kartu nechť se hlásí ve stejném termínu, tj. do 5. 5. 2023 na e-mailové adrese international@skscr.cz. Připomínám, že nutnou (nikoli postačující) podmínkou pro udělení divoké karty je Elo 2400+.

O udělení divokých karet rozhoduje svým hlasováním ŘK SKŠ na základě zdůvodněné žádosti vedoucího MÚ.

V případě, že počet žadatelů převýší počet divokých karet přidělených SKŠ
budou pro udělení divoké karty rozhodující následující kritéria:

a) významný úspěch ve vrcholové domácí soutěži (posoudí ŘK SKŠ);

b) aktivní práce pro SKŠ (člen ŘK SKŠ, člen KK SKŠ, vedoucí Sboru odhadců SKŠ či jeho zástupce, oficiální spolupracovník vedoucího DÚ/MÚ/EÚ SKŠ, organizátor domácích a zvacích turnajů, kapitán v přátelských či jiných utkáních družstev, rozhodčí, odhadce partií atp.);

c) menší počet udělených divokých karet v posledních 36 měsících (evidenci udělených divokých karet vede vedoucí MÚ)

Hodnota Elo bude vzata z ratingové listiny 2023/2 platné od 1. 4. 2023 a/nebo z aktuální ratingové listiny FIDE.

Plzeň 14. 3. 2023

Ing. Josef Mrkvička, vedoucí MÚ