Vážení přátelé,

ICCF vypisuje VI. ICCF turnaj družstev pro hráče s Elo nižším než 2300 – tentokrát in memoriam Franka Rivy!

Všechny národní federace ICCF (které nejsou momentálně suspendovány) jsou zvány do tohoto turnaje, který bude hrán na serveru ICCF ve dvou kolech: Semifinále a Finále.

Tři první družstva ve finále dostanou medaile.

Každá federace může nominovat dvě družstva. Všichni hráči družstva musí mít Elo ICCF 2023/2 nebo stávající Elo FIDE nižší než 2300. Dále, všichni hráči musí být řádnými členy SKŠ po celou dobu trvání turnaje.

Start Semifinále bude 1. 7. 2023.

Každé družstvo bude mít 6 hráčů.

V průběhu turnaje mohou být vyměněni maximálně 3 hráči.

Právo postoupit ze Semifinále bude určeno Komisařem ICCF nevrcholových turnajů a schváleno Výkonným výborem ICCF na začátku turnaje.

Plánuje se Finále s 13 družstvy.

Startovné za hráče: 95 Kč, tj. 570 Kč za družstvo. Ve Finále se startovné neplatí.

Přihlášky: startovné za celé družstvo uhradí na účet SKŠ designovaný kapitán družstva obdobně jako v Champions League. Název družstva bude Czechia 1, případně Czechia 2.

Hráč, který bude mít zájem vykonávat funkci kapitána družstva a hráči, kteří budou mít zájem být členy družstev se přihlásí u vedoucího Mezinárodního úseku Josefa Mrkvičky mrkvicka.josef51@gmail.com,  nejpozději do 15. 5. 2023.

Všichni členové družstev musí mít zaplaceny členské příspěvky SKŠ aspoň na roky 2023, 2024 a 2025.

Časová kontrola: Systém tří bloků (Doba trvání: 700 dnů; Počáteční stav hodin: 50 dnů; Počáteční časová banka: 50 dnů; Inkrement: 5 dnů).
Prosím vezměte na vědomí – bez zaručeného času v Semifinále a se zaručeným časem ve Finále.

Noví hráči v ICCF budou mít Elo 1800, a hráči s Elo FIDE, pokud jejich Elo FIDE bude vyšší než 1800 budou hrát s Elo FIDE, pokud jejich Elo FIDE bude nižší než 1800, budou považováni za nové hráče ICCF.

Plzeň 7. 3. 2023

Ing. Josef Mrkvička, vedoucí MÚ