Vážené členky, vážení členové SKŠ v ČR –⁠ milé koršachistky, milí koršachisté,

dovolte mi, abych se na Vás po měsíci touto cestou podruhé obrátil s důležitou žádostí/výzvou. Doposud mi totiž aktuální osobní a kontaktní údaje poskytlo pouze 33 členů SKŠ v ČR, kterým tímto velice děkuji za součinnost!  

Protože Seznam členů SKŠ v ČR, jehož vedením/správou jsem byl jako předseda statutárního orgánu našeho spolku dlouhodobě pověřen, vyžaduje čas od času globální aktualizaci v něm evidovaných údajů, znovu žádám/vyzývám všechny členy SKŠ v ČR (nehledě na typ a dobu trvání jejich členství v SKŠ v ČR), kteří v 1. kole moji žádost/výzvu z jakéhokoliv důvodu nevyslyšeli, aby mi bezodkladně (nejlépe ihned po přečtení této urgence) zaslali své aktuální osobní a kontaktní údaje na e-mailovou adresu zidu@skscr.cz, a to pokud možno v tomto rozsahu, resp. formátu:
akademický titul / akademické tituly (před/za jménem);
• jméno a příjmení;
adresa pobytu (adresa pro poštovní styk, k zasílání pohárů, medailí, diplomů atp.);
• rodné číslo / datum narození (pro kontrolu a jednoznačné ověření osobní identity);
• e-mailová adresa (nemusí být shodná s adresou evidovanou na webserveru ICCF);
• telefonní kontakt/y (už mnohokrát se osvědčily při řešení urgentních záležitostí mezi funkcionáři a hráči SKŠ v ČR, a to např. v otázkách nejasných plateb a nesrovnalostí v přihláškách, ale třeba i při různých potížích s distribucí pohárů, medailí, diplomů atp.).

Pevně věřím, přátelé, že si každý s Vás najde ve vlastním zájmu těch několik málo minut času k zaslání výše uvedených osobních a kontaktních údajů v aktuálním stavu, které jsou tolik potřebné pro bezproblémovou činnost Řídicí komise SKŠ v ČR a plynulý chod všech úseků/agend našeho spolku.

Poznámka: Na tuto žádost/výzvu nemusí reagovat pouze členové volených orgánů SKŠ v ČR, tj. členové Řídicí komise SKŠ v ČR a členové Kontrolní komise SKŠ v ČR, jejichž aktuální osobní i kontaktní údaje mám průběžně k dispozici. 

Praha 8. 4. 2023 / 9. 5. 2023

Jan Židů –⁠ předseda Řídicí komise SKŠ v ČR