Řídící komise SKŠ v ČR vypisuje:

Název turnaje : 7. Letní pohár SKŠ

Start: 21.06.2023

Způsob hry : na webserveru ICCF – jednokolově

Ceny : vítěz získá pohár, diplom a právo účasti v mezinárodním zvacím turnaji,
ve kterém se bude hrát o tituly ICCF za podmínky odpovídajícího Ela.
2.místo – medaile a diplom
3.místo – medaile a diplom

Právo účasti: má každý zájemce!
Přihlášení budou seřazeni podle svého Ela od nejmenšího k největšímu.

Podmínky účasti:
Uhrazené členské příspěvky na roky 2023 a 2024

Startovné: 160Kč na účet SKŠ

Přihlášky: do 31.05.2023 na adresu: home@skscr.cz; a v kopii na adresu sykora@skscr.cz;

Důležité upozornění:
Podle nejrůznějších a neidentifikovaných plateb je jasné, že se chtěli někteří hráči zřejmě již podle kalendáře přihlásit,
ale je potřebné, aby tak učinili platnou přihláškou na adresu home@skscr.cz; kvůli identifikaci plateb.

Děkuji za pochopení

Pardubice 21.05.2023

Mgr. Josef Sýkora – vedoucí DÚ ŘK SKŠ
MT : 732 187 197
email: mgrjs@seznam.cz;