Řídící komise SKŠ v ČR vypisuje 7. Podzimní pohár SKŠ v ČR

Start: 23.09.2023 (1. podzimní den)

Způsob hry: prostřednictvím webserveru ICCF – jednokolově

Ceny: 1. místo – pohár a diplom, 2. místo – medaile a diplom, 3. místo – medaile a diplom

Právo účasti: má každý zájemce!
Přihlášení budou seřazeni podle svých osobních ratingů od nejnižšího k nejvyššímu a na startovní listině se objeví maximálně 15 hráčů s nejnižšími ratingy!
Toto je unikátní uspořádání, které umožňuje i těm nejslabším hráčům zahrát si ve významných soutěžích.

Podmínky účasti: uhrazené členské příspěvky na roky 2023 a 2024

Startovné: 160 Kč na účet SKŠ v ČR

Přihlášky: do 07.09.2023 na adresu: home@skscr.cz

Pardubice 27.08.2022

Pohodu a pevné zdraví přeje

Mgr. Josef Sýkora – vedoucí DÚ ŘK SKŠ v ČR
E-mail: sykora@skscr.cz