Vážení přátelé,

Národní federace Ukrajiny jako vítěz VI. ročníku pořádá VII. ročník Dunajského poháru – Memoriálu Paula Darmograye.

Hraje se na Webserveru ICCF
Zvací turnaj družstev

13 družstev po 6 hráčích
Pořadatel zamýšlí pozvat Rakousko, Bulharsko, Chorvatsko, Česko, Německo, Maďarsko, Itálii, Polsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko a Švýcarsko (Země v povodí Dunaje).
Jako pořadatel turnaje si Ukrajina rezervuje právo nominovat dvě družstva, bude-li to zapotřebí (v závislosti na počtu přihlášek).

Plánované kategorie na jednotlivých šachovnicích:
Šach. 1: Kat. 10
Šach. 2: Kat. 8
Šach. 3: Kat. 7
Šach. 4: Kat. 6
Šach. 5: Kat. 5
Šach. 6: Kat. 4

Pro orientaci: naše sestava v VI. ročníku:

Šach. 1: GM Z. Nývlt
Šach. 2: IM R. Cvak
Šach. 3: IM M. Hrubčík
Šach. 4: SIM J. Sýkora
Šach. 5: IM J. Hostinský
Šach. 6: IM J. Alexa (kapitán)

Oproti VI. ročníku je změna pouze na 1. šachovnici, plánuje se kat. 10, v VI. ročníku byla na 1. šach. kat. 9.

Platí Elo 2024/1.
Časová kontrola: standardní systém tří bloků
Start: Únor 2024
Uzávěrka přihlášek družstev: 20. 12. 2023

Zájemci o účast v družstvu ČR se hlásí e-mailem na international@skscr.cz nejpozději do 15. 12. 2023. V přihlášce uveďte, zda byste byli ochotni vykonávat funkci kapitána družstva.

Sestava družstva bude určena podle Elo 2024/1. V VI. ročníku turnaje se našemu družstvu nedařilo, skončili jsme na 11. místě z 13 družstev.

Startovné: 10 € za družstvo

Nominovaní hráči startovné neplatí, bude uhrazeno z prostředků SKŠ v ČR. Jako obvykle musí mít nominovaní hráči zaplaceny členské příspěvky SKŠ aspoň na roky 2024 a 2025.

První 3 družstva obdrží certifikáty.
Jako obvykle bude pořadí družstev stanoveno podle počtu získaných bodů na jednotlivých šachovnicích (“skóre”), jako druhé kritérium je stanoven počet bodů družstev.

TO: IM Volodymyr Galytskyi (UKR)
TD: IA Andrei Yeremenko (UKR)

Plzeň 29. 8. 2023

Ing. Josef Mrkvička: vedoucí MÚ