Řídící komise SKŠ v ČR vypisuje: 7. Zimní pohár SKŠ v ČR

Start: 22.12.2023 (1. zimní den)

Způsob hry: prostřednictvím webserveru ICCF – jednokolově

Ceny: 1. místo – pohár a diplom, 2. místo – medaile a diplom, 3. místo – medaile a diplom

Právo přihlásit se mají všichni zájemci o účast v soutěži (bez ohledu na rating/Elo)!

Podmínky účasti: včasné podání přihlášky + uhrazené členské příspěvky na roky 2023 a 2024 (1 rok = 400 Kč) + uhrazené startovné ve výši 160 Kč

Přihlášení hráči splňující podmínky účasti budou seřazeni podle svých osobních ratingů v pořadí od nejnižšího k nejvyššímu a v tomto neobvyklém pořadí budou následně řazeni i na startovní listinu. Jedná se o unikátní uspořádání, které umožňuje/zaručuje i hráčům s nejnižší výkonností zahrát si v domácích soutěžích o ceny.

Přihlášky: do 12.12.2023 na adresu home@skscr.cz

Doposud (do 25.11.2023) obdržené přihlášky:

1. JARABINSKÝ Martin
2. NOŽIČKA Vladislav
3. PROKOP Petr
4. BAČIAK Miloslav
5. PORTYCH Václav
6. KOVÁČ Pavol

Prosím o kontrolu, zda mi nějaká přihláška neunikla, a případnou zpětnou vazbu! Všichni přihlášení nechť si pak ve vlastním zájmu včas ověří i úhradu členských příspěvků a startovného (viz výše)! Děkuji!

Pardubice 26.11.2023

Mgr. Josef Sýkora – vedoucí DÚ
E-mail: sykora@skscr.cz