Vážení přátelé!

Dne 12. 3. 2015 jsem na webu zveřejnil informaci o nejdůležitějších změnách na serveru ICCF po aktualizaci plánované na 16. 3. 2015.

Jak jste si určitě všimli, aktualizace již proběhla. V mezičase jsem z ICCF obdržel kompletní seznam změn a vylepšení, který jsem přeložil z angličtiny a s nímž Vás nyní seznamuji.

Důležitá poznámka: překlad je pracovní! V české verzi serveru, jejíž aktualizaci bude samozřejmě nyní nutné provést, se některé výrazy mohou od pracovního překladu odlišit.

Plzeň 18. 3. 2015

Ing. Josef Mrkvička, vedoucí Mezinárodního úseku

 

Fotografie hráčů:

 • Hráči nyní mohou vkládat své vlastní fotografie.
 • Ve svém profilu mohou vidět odkaz "Upload new photo (Vlož novou fotografii)" (nikoli však v profilu jiného hráče).
 • Pro uloženou fotografii platí stejný proces schvalování Marketingovým ředitelem ICCF.
 • Pokud se hráč snaží vložit soubor s fotografií větší než 4 MB, zobrazí se chybová zpráva.
 • Limit velikosti souboru se zobrazuje na obrazovce vkládání fotografie.
 • Hráč může vidět svou vlastní neschválenou fotografii.
 • Neschválená fotografie je označena "Pending approval (Čeká na schválení)".

Trvalé ukládání zpráv hráče

 • Zprávy, které si hráči vyměňují v průběhu partií, jsou nyní trvale ukládány, nikoli jen poslední zpráva jako dosud.
 • Na obrazovce s partií je položka menu "Show timestamps (Zobrazit podrobnosti o čase)" přejmenována na "Show details (Zobrazit podrobnosti)“. (Pozn. překl. V české verzi serveru tam omylem zůstal původní text „Zobrazit podrobnosti o čase“, ovšem s novým a správným obsahem.)
 • Zobrazení podrobností nyní kromě časových údajů nabízí všechny zprávy vyměněné v průběhu partie.
 • V „tichém“ módu nejsou zprávy zobrazeny. (Pozn. překl. V tichém módu není možné zasílání zpráv mezi hráči.)
 • V zobrazení podrobností jsou nyní také zobrazeny náhrady hráčů.
 • Dojde-li k výměně hráče v individuálním turnaji, jsou zprávy vymazány spolu s tahy.

Hlásit nevhodné komentáře

 • Na obrazovce s partií je nová položka menu "Report inappropriate comments (Hlásit nevhodné komentáře)".
 • Kliknutí na tuto položku otevře novou obrazovku pro hlášení nevhodných komentářů.
 • Položka je k dispozici pouze pro partie hrané na serveru.
 • Položka není k dispozici v „tichém“ módu nebo ve fázi stížnosti.
 • Poté, co některý hráč ohlásil nevhodné komentáře, dostává se partie do fáze stížnosti.
 • Ve fázi stížnosti jsou všechny zprávy hráčům skryty a hráči už nemohou posílat další zprávy. Hráči vidí zprávu, že partie je ve fázi stížnosti.
 • Ve fázi stížnosti vidí rozhodčí (nebo záložní rozhodčí) a WTD zprávu, že partie je ve fázi stížnosti. Uvidí také všechny zprávy, které si hráči vyměnili v průběhu partie.
 • Pro vypnutí fáze stížnosti může rozhodčí nastavit volbu "Set silent game (Nastav tichý mód)". Má pak volbu nastavit přechod do tichého módu nebo normálního módu.

Partie, které dospějí k „mrtvé“ pozici, jsou automaticky ukončeny.

 • Jestliže v partii hrané na serveru provede hráč tah, který vede k pozici, v níž nelze vynutit mat, server automaticky zaznamená remízový výsledek (podle pravidel FIDE partie končí okamžitě).
 • Server momentálně rozeznává následující pozice: K : K, K : K+S, K : K+J.
 • Zasílají se obvyklé e-mailové zprávy (stejné zprávy, jaké jsou už rozesílány v případě matu nebo patu).

Vylepšení obrazovky "My games (Moje partie)"

 • Nahoře na obrazovce jsou doplněna zaškrtávací pole pro zobrazení partií s volbou  "Action required (Provést akci)", "Ongoing games (Probíhající partie)", a/nebo "Finished games (Ukončené partie)".
  Volba "Action required" se týká všech partií, ve kterých jsi na tahu, nebo kde jsi obdržel zprávu po ukončení partie.
  Jako základní nastavení je zaškrtnuto pouze pole "Action required", se zobrazením nejdůležitějších partií.
 • Znovuzavedení volby „Přizpůsobit“.
  Sloupce mohou být nyní označeny „On (Zapnuto)“ nebo "Off (Vypnuto)" a reagující sloupce jako "Long" (Dlouhý), "Responsive (Přizpůsobitelný)", "Short (Krátký)" nebo "Off (Vypnuto)".
 • Doplněn sloupec "Time spent (Spotřebovaný čas)".
  Údaj představuje spotřebovaný čas na běžný tah.
  Pokud běží dvojnásobné počítání času, hodnota je zobrazena oranžově, a v závorce je uveden počet kalendářních dnů v souladu s pravidlem 3b, tj. bez dvojnásobku času.
  Tento sloupec je přizpůsobitelný, hodiny a minuty se zobrazují pouze tehdy, pokud se vejdou na obrazovku.
 • Nabídka remízy je zobrazena ve sloupcích „Last move (Poslední tah)“ a "Status (Stav)" zkráceně jako rovnítko ("=").
 • Sloupec "Colour (Barva)" se nyní zobrazuje místo slovního vyjádření jako čtvereček příslušné barvy.
 • Bylo změněno pořadí sloupců a pro zlepšení čitelnosti byl přidán volný prostor mezi řádky.
 • Pokud seznam neobsahuje žádné partie, zobrazí se jedno z následujících oznámení:

   

  • Nesehrál jsi zatím žádné partie na serveru. Prosím jdi na „Nové soutěže“ nebo kontaktuj svého národního delegáta, který tě bude informovat, jaké turnaje máš k dispozici. (You haven't played any server games yet. Please go to "New Events", or contact your ICCF national delegate, for information on available tournaments.)
  • Momentálně nehraješ žádné partie na serveru. Prosím jdi na „Nové soutěže“ nebo kontaktuj svého národního delegáta, který tě bude informovat, jaké turnaje máš k dispozici. (You don't have any current server games. Please go to "New Events", or contact your ICCF national delegate, for information on available tournaments.)
  • Žádná z otevřených partií nevyžaduje tvou akci. Pro zobrazení všech otevřených partií zaškrtni pole nahoře na stránce. (None of your current games require action. To view all your current games, please select the checkbox above.)
  • Dosud jsi neukončil žádnou partii. Pro zobrazení všech otevřených partií zaškrtni pole nahoře na stránce. (You haven’t finished any games yet. To view your current games, please select the checkbox above.)
  • Prosím zaškrtni minimálně jedno z polí nahoře na stránce. (Please select at least one of the checkboxes above.)
 • Dostaneš-li novou zprávu v ukončené partii, zobrazí se partie se stavem "Message (Zpráva)" v seznamu partií "Action required".
  Po přečtení zprávy se stav změní zpět na výsledek partie a partie už nebude zobrazena v seznamu "Action required". Pak ji bude možno nalézt až v seznamu "Finished games".
 • Pokud se zobrazují pouze ukončené partie, sloupce "Time left (Zbývající čas)", "Time spent (Spotřebovaný čas)", a "Opponent time left (Zbývající čas soupeře)" budou skryty.
 • Oprava chyby: Sloupec "Since (Od)" ukazuje nyní datum zadání výsledku místo data posledního tahu.

Zprávy po ukončení partie

 • Po ukončení partie si mohou oba hráči kdykoli vyměňovat zprávy.
 • Soupeř obdrží informaci e-mailem o došlé zprávě.
 • Informační e-mail je odeslán pouze tehdy, když má soupeř aktivována jak oznámení o tazích soupeře, tak oznámení k této partii.
 • Pokud hráč zaslal dvě zprávy bez odpovědi, nemůže zaslat třetí zprávu, dokud soupeř neodpoví.
 • Pokud hráč obdržel dvě zprávy bez odpovědi, má možnost uzavřít partii.
 • Pokud od poslední odpovědi bylo odesláno více zpráv než jedna, jsou obě zprávy zobrazeny společně v textovém poli pro došlé zprávy s uvedením data.
 • Všechny zprávy vyměněné mezi hráči po ukončení partie je také možné zobrazit na obrazovce s podrobnostmi.

Aktualizovaný design administrátorských stránek

 • Na obrazovce „Edit fees (Edituj startovné)“ není nadále používáno vyskakovací okno.
 • Na obrazovce „Create/Edit event. (Vytvoř/Edituj soutěž)“ se nyní při výběru TD, záložního TD a TO používá textové pole ICCF_ID místo vyskakovacího okna. To dovoluje zadat ICCF_ID nebo jméno uživatele místo nutnosti listovat seznamem.
 • Na obrazovce „Edit sponsor (Edituj sponzora)“ není nadále používáno vyskakovací okno.

Seznam turnajů, v nichž lze získat normy a tituly (List of title tournaments)

 • Seznam turnajů, v nichž lze získat normy a tituly, má nyní navíc sloupec s údajem počtu partií, které hráč sehraje v turnaji.

Statistika inzerce

 • Pokaždé, když uživatel klikne na reklamní banner, zaznamená se přístup do statistiky.
 • Záznam do statistiky obsahuje datum a čas kliknutí, adresu stránky, z níž uživatel na web přišel, a (pokud jsou známy) zemi, rating, věk a pohlaví (ne však ICCF_ID, takže statistika je anonymní).
 • Sponzor soutěže je nyní správně uveden na všech stránkách, které se k soutěži vztahují. Tj. i na všech stránkách pro administrátory.

Sponzoři ICCF

 • Vytvářet a editovat sponzory nyní může pouze Marketingový ředitel ICCF.
 • Na obrazovce „Create/edit event“ se nachází instrukce, jak kontaktovat Marketingového ředitele v případě požadavku na nového sponzora pro soutěž.
 • Účelem je zajistit řádnou správu seznamu sponzorů. Jinak by statistika inzerce neměla smysl.
 • Sponzoři mohou být nyní i neaktivní.
 • Neaktivní sponzoři soutěží nebudou mít hyperlink na banneru. (Pozn. překl. : Hyperlink = text nebo obrázek, který po kliknutí otevírá jinou internetovou stránku nebo soubor (specifikovaný v hyperlinku pomocí URL) nebo skočí na jiné místo otevřené stránky).
 • Neaktivní sponzoři se nezobrazují jako sponzoři stránky.
 • Marketingový ředitel si může k sponzorům dělat poznámky pro svou osobní potřebu.
 • Na odkazy na seznamu sponzorů lze nyní klikat.
 • Seznam sponzorů lze různě řadit.

Export účetnictví

 • Export účetnictví nyní správně vytváří seznam všech skupin soutěže s mnoha skupinami startovaných ve zvoleném časovém období.
 • Export účetnictví nyní správně kalkuluje počet partií pro soutěže s Huttonovým párovacím systémem.
 • Export účetnictví je nyní ve formátu Excel.

Obrazovka „Forgot password“ (Zapomenuté heslo):

 • Instrukce na obrazovce „Forgot password“ byla doplněna větou "Please respond to the email within one hour or the link will no longer be valid." (Prosím odpověz na e-mail během 1 hodiny, jinak bude odkaz neplatný.)

Přihlášení (Log in):

 • Chybová hláška během přihlášení byla změněna na:
  „Invalid ICCF ID/password. Please try again. Please note that you will be locked out after three failed attempts.“ (Neplatné ICCF_ID/heslo. Prosím opakuj přihlášení. Prosím vezmi na vědomí, že po třech neúspěšných pokusech bude přístup zablokován.) (Pozn. překl. Hláška je nepřesná, mělo by tam být uvedeno, že přístup je zablokován na 1 hodinu.)

Galerie exhibičních partií

 • Byl vytvořen nový design pro exhibiční partie na domácí stránce:
  Je zobrazena pouze jedna partie. Uživatel si však může zvolit ze seznamu dalších exhibičních partií pod diagramem. Tím získá možnost zobrazit si více než 2 exhibiční partie.
 • Nový design rovněž používá nedávno zavedené fotografie hráčů.
 • Pokud fotografie hráče není k dispozici, zobrazuje se „stínový“ obrázek. Očekáváme však, že pro exhibiční partie budeme mít obvykle k dispozici skutečné fotografie.
 • Webmaster nyní může nastavit na obrazovce s exhibičními partiemi více než 2 exhibiční partie. Jsou k dispozici nová tlačítka na přidávání a mazání exhibičních partií.

Aktualizovaný design tlačítek

 • Původní design tlačítek byl vytvořen před aktualizací stránky pro mobilní zařízení. Proto bylo velmi obtížné používat řadu tlačítek. Byly také problémy s odlišně se zobrazujícími tlačítky.
 • Nový design obsahuje textové odkazy a tlačítka. Navíc existuje menší verze tlačítka, pokud je tlačítko zobrazeno v mřížce nebo v seznamu.

Aktualizovaný design stránek pro administrátory

 • U aktualizací původního designu bývaly aktualizovány pouze stránky viditelné pro hráče.
 • Při této aktualizaci získaly nový design všechny stránky, včetně stránek pro administrátory.
 • Zahrnují strukturu a nadpis, responzívní dialogy a nová tlačítka.
 • Téměř všechny stránky pro administrátory by nyní měly být použitelné na tabletech a chytrých telefonech, s výjimkou některých mřížek, které jsou pro telefony příliš široké. Zbylo také několik stránek pro administrátory, které používají vyskakovací okna a které nemohou být použity na telefonech a některých tabletech. 

Zlepšené přehrávání partií

 • Design tlačítka pro přehrávání partií byl aktualizován, aby se více shodoval s novým obecným designem tlačítek.
 • Partie mohou nyní být přehrávány pomocí klávesnice. Používají se následující klávesy:

   

   

  • Home = Začátek partie
  • End = Konec partie
  • Left = Posun vpřed
  • Right = Posun vzad

Certifikáty

 • Nyní mohou zasílat certifikáty hráčům e-mailem nejen TD, ale i TO.
 • Certifikáty jsou nyní povoleny i v turnajích družstev.
 • V ukončených turnajích družstev s certifikáty se tlačítko „Email certificate (Zašli certifikát e-mailem)“ zobrazuje pouze pro nejvýše umístěná družstva v tabulce (tj. nikoli pro nejvýše umístěné hráče na šachovnicích).
 • Na obrazovce „Email certificate“ se v turnajích družstev zobrazují všichni hráči a kapitán družstva s tlačítky náhledu a odeslání pro každého z nich. Je zde i tlačítko "Send all (Zašli všem)".
 • Vzhled obrazovky „Email certificate“ byl aktualizován.
 • Nyní mohou být vytvářeny certifikáty pro turnaje družstev.

Automatické vyhledávání tablebase

 • Reklamace na základě tablebase jsou nyní zpracovávány automaticky „robotem“ TD na pozadí. Výsledek by měl byý zpracován během 1 hodiny, ledaže by byl server Convekta tablebase nedostupný.

Turnajový protokol (Tournament log):

 • Protokoly se nyní vedou pro všechny soutěže. Zaznamenávají se všechny změny v turnaji od jeho startu.
 • Pro TD a TO turnaje se zobrazuje v menu TD nad tabulkou turnaje nová položka "Event log (Turnajový protokol)".
 • Protokol je také dostupný pro všechny uživatele v pozicích Kvalifikačního komisaře, Ratingového komisaře a Pozorovatele.
 • Po kliknutí se zobrazí nová obrazovka s protokolem.
 • TD a TO mohou do protokolu ručně zapisovat své poznámky.
 • Do protokolu se zaznamenávají následující události:

   

   

  • Edituj kategorii
  • Edituj normy
  • Edituj manuálně dosažené normy
  • Edituj provizorní rating FIDE
  • Edituj startovací rating
  • Změna ratingového pravidla
  • Povýšení na mezinárodní turnaj, v němž je možné plnit normy a tituly
  • Soutěž odstartována
  • V soutěži družstev přidána další šachovnice
  • Soutěž ukončena
  • Soutěž neukončena
  • Norma dosažena
  • Norma nedosažena
  • Přepočet dosažených norem (v případě editace kategorií a norem)
  • Výměna hráče v soutěžích družstev
  • Náhrada v soutěžích družstev a jednotlivců
  • Všechny ostatní případy vystoupení z turnaje
  • Všechny změny při editaci soutěže (po jejím startu)
  • Kdy TD zahajuje svou dovolenou

Oznámení e-mailem záložnímu TD, když TD zahajuje svou dovolenou

Importovat partie a výsledky: Nyní může kromě TD provádět i TO.

Přihlašovací formulář pro soutěže družstev

 • Pro přihlášku do turnaje družstev je nyní k dispozici zvláštní přihlašovací formulář. (Pozn. překl. Využije se zejména v budoucích ročnících Champions League, Challenger League a Promotional League.)
 • Tento přihlašovací formulář má následující pole k vyplnění:

   

   

  • Název družstva
  • Země družstva, nebo "International" bez konkrétní země
  • Vlastník (Owner): toto je registrující osoba, nemůže být změněna
  • Kapitán družstva (ICCF_ ID)
  • Hráč na každé šachovnici (ICCF_ ID)
 • V průběhu procesu přihlášky se provádějí automaticky následující ověřování:

   

   

  • Musí existovat ICCF_ ID vlastníka, kapitána družstva a všech hráčů.
  • Všechny účty musí být potvrzené.
  • Žádný účet nesmí být suspendován.
  • V poštovních turnajích musí mít kapitán družstva a všichni hráči ve svém profilu poštovní adresu.
  • V turnajích s věkovým omezením musí mít všichni hráči ve svém profilu datum narození a toto datum musí odpovídat věkovému omezení.
  • V turnajích s ratingovým omezením musí mít všichni hráči požadovanou výši ratingu.
  • V turnajích s omezením na země nebo zóny musí být všichni hráči z příslušné národní federace.
  • Vlastník, kapitán družstva a hráči musí mít zaplaceny členské příspěvky, pokud se hlásí přes Direct Entry a jejich národní federace požaduje členství.
 • Přihláška družstva je pak uložena v databázi. Nastavení družstva se zobrazuje na přihlašovacím formuláři.
 • Vzhled přihlašovacího formuláře byl aktualizován.
 • Ze seznamu přihlášek může nyní být družstvo přidáno do soutěže družstev. Kopírují se všechna nastavení, tj. název družstva, země, kapitán a hráči na všech šachovnicích.
 • Když se přihlašuje družstvo: 

   

   

  • Kontroluje se, zda kapitán družstva a hráči nezemřeli.
  • Kontroluje se, zda hráčky v čistě ženských turnajích jsou v databázi označeny jako ženy.
 • Když se přihlašuje jednotlivý hráč:

   

   

  • Kontroluje se, zda hráčky v čistě ženských turnajích jsou v databázi označeny jako ženy.
  • U turnajů s mnoha skupinami, u kterých není povoleno hlásit se do více skupin, se kontroluje, zda hráč již není do turnaje přihlášen.
  • U turnajů s pouze jednou skupinou se kontroluje, zda hráč již není do turnaje přihlášen.

Umístění v turnajích

 • Umístění hráče a družstva se nyní kalkuluje pro všechny ukončené turnaje (s výjimkou turnajů s párovacím systémem Scheveningen).
 • V profilu hráče / záložka „Soutěže“ se nyní umístění hráče v ukončeném turnaji zobrazuje ve zvláštním sloupci. Pro turnaje družstev se také zobrazuje jméno družstva, včetně umístění družstva v ukončeném turnaji družstev. (Pozn. překl. U přátelských zápasů se zobrazuje „1“, pokud družstvo zápas vyhrálo, a „2“, pokud ho prohrálo.)
 • U položky menu „Tabulky a výsledky“ se nyní u každého ukončeného turnaje zobrazuje jméno jeho vítěze. Pokud není turnaj ještě ukončen, zobrazuje se ve sloupci pro vítěze „Probíhající“. Tento sloupec nyní nahrazuje původní sloupec Ukončeno / Probíhající.
 • Novinky v soutěži na hlavní stránce a na obrazovce s novinkami v soutěži po této změně nyní zobrazují vítěze všech turnajů.
 • Když turnaj skončí, umístění v turnaji se přepočítává.
 • Umístění se vrací na původní hodnoty, pokud je turnaj znovu otevřen.
 • Pokud se v již ukončeném turnaji změní výsledek, umístění se přepočítává.