Vážení přátelé!

S okamžitou platností je možno hlásit se do Semifinále 39. MS v KŠ. Hraje se na webserveru ICCF, standardní časová kontrola 50 dnů na 10 tahů.

Start: 20. 6. 2015

Přihlášky:

 • e-mailem na adresu Mezinárodního úseku zde. Zodpovědný pracovník MÚ za sběr přihlášek a komunikaci s hráči: do 20. 4. 2015 vedoucí MÚ Ing. Josef Mrkvička, po 20. 4. 2015 zástupce vedoucího MÚ pan Michal Volf.

Přihláška musí obsahovat:

 • jméno a příjmení hráče,
 • ICCF_ID,
 • Elo k 1. 4. 2015 (2015/2),
 • e-mailovou adresu,
 • kvalifikační titul (viz níže).

Přihlášení hráči musí mít uhrazeny členské příspěvky SKŠ minimálně na roky 2015-2016.

Uzávěrka přihlášek: 10. 5. 2015

Kvalifikace:

Kvalifikaci pro přihlášku do Semifinále mají tito hráči:

 1. účastníci jednoho z předchozích nebo právě probíhajících Finále, pokud nezískali vyšší kvalifikaci,
 2. účastníci jednoho z předchozích nebo právě probíhajících Turnajů kandidátů, kteří získali nejméně 50 % možných bodů, pokud nezískali vyšší kvalifikaci,
 3. účastníci jednoho z předchozích nebo probíhajících Semifinále, kteří skončili na 3. nebo 4. místě (platí pro turnaje startované od 1. 1. 2014) nebo získali minimálně 60 % možných bodů, ale nekvalifikovali se do Turnaje kandidátů,
 4. první dva vítězové ze skupin Předkola,
 5. účastníci finále Světového poháru (World Cup), kteří skončili na 3. nebo 4. místě (platí pro turnaje startované od 1. 4. 2014) nebo získali nejméně 60 % možných bodů,
 6. účastníci jednoho z předchozích nebo probíhajících finále Mistrovství Evropy, kteří skončili na 3. nebo 4. místě (platí pro turnaje startované od 1. 1. 2014) nebo dosáhli minimálně 60 % možných bodů, je-li kategorie turnaje IX nebo vyšší,
 7. první dva vítězové minulého nebo probíhajícího finále Mistrovství Evropy, je-li kategorie turnaje VIII nebo nižší,
 8. hráči, kteří byli nominováni svou národní federací a mají v okamžiku nominace rating 2400 nebo vyšší (pro rok 2015 zbývá udělit ještě jednu divokou kartu – viz níže),
 9. držitelé titulu Mezinárodní mistr (IM) s fixním ratingem vyšším než 2500,
 10. držitelé titulu Mezinárodní mistr vyšší třídy (SIM) s fixním ratingem vyšším než 2450,
 11. držitelé titulu Velmistr (GM) s ratingem nad 2400,
 12. hráči s fixním ratingem nad 2550.

Pro kvalifikaci podle titulů i), j), k) se uznávají ratingy publikované v posledních 12 měsících před okamžikem podání přihlášky.

Seznam hráčů s platnou kvalifikací, poskytnutý Komisařem vrcholových turnajů ICCF:

ICCF_ID

Jméno

Kvalifikace

Druh

Platnost do

131099

Buček, Jiří

2010 1. 2. 1. c z WCCC34SF08

Plná

16. 8. 2015

131099

Buček, Jiří

2012 1. 2. 1. c z WCCC36SF04

Plná

23. 7. 2017

130886

Čontoš, Václav

2010 1. 2. 1. c z WCCC34SF02

Plná

6. 4. 2015

131240

Fric, Pavel

2011 1. 2. 1. c z WCCC35SF03

Plná

2. 9. 2016

131128

Lounek, Jan

2011 1. 2. 1. b z WCCC31CT05

Plná

3. 8. 2017

139188

Marek, Roman

2013 1. 2. 1. d z WCCC37PR05

Plná

12. 1. 2018

130142

Pospíšil, Ludvík

2011 1. 2. 1. c z WCCC35SF08

Plná

5. 6. 2016

131244

Sochor, František

2010 1. 2. 1. c z WCCC34SF06

Plná

18. 10. 2015

139151

Stalmach, Kamil

2010 1. 2. 1. b z WCCC30CT09

Plná

14. 7. 2015

139151

Stalmach, Kamil

2011 1. 2. 1. b z WCCC31CT01

Plná

1. 7. 2016

130306

Teichmann, Čeněk

2011 1. 2. 1. b z WCCC31CT03

Plná

29. 9. 2017

Pokud se domníváte, že Vaše jméno a kvalifikace v seznamu chybějí, prosím, abyste mi to obratem sdělili!

Startovné: 1 030,- za 1 skupinu

Startovné se neplatí pouze v případě postupu z Předkola (kvalifikační titul d)), ve všech ostatních případech se startovné platí.

Skupiny mají obvykle 13 hráčů, ve zvláštních případech může startér rozšířit počet hráčů na 15 až 17. Pokud počet přihlášek nebude dělitelný 13, má startér právo odmítnout účast hráčům s kvalifikačním titulem j) a k) a s nejnižším ratingem. Přihlášky do více než 1 skupiny budou použity pouze pro doplnění volných míst ve skupinách.

Divoké karty:

Pro rok 2015 byly SKŠ přiděleny dohromady pro Předkolo a Semifinále 39. MS celkem 3 divoké karty.

Rozhodnutím ŘK SKŠ byly přiděleny

 • 2 divoké karty pro účast v Předkole (a plně vyčerpány),
 • 1 divoká karta pro účast v Semifinále, která je ještě k dispozici.

Zájemci o tuto divokou kartu nechť se hlásí ve stejném termínu, tj. do 10. 5. 2015 na stejné e-mailové adrese Mezinárodního úseku zde.

 

Plzeň 1. 4. 2015

Ing. Josef Mrkvička, vedoucí MÚ