Vážení přátelé!

V době od 24. 4. 2015 do 10. 5. 2015 včetně budou na zahraniční dovolené vedoucí MÚ Ing. Josef Mrkvička a ekonomka SKŠ Ing. Alena Mrkvičková, MBA.

Vedoucího MÚ bude v té době v plném rozsahu zastupovat zástupce vedoucího MÚ pan Michal Volf, volf@skscr.cz.   

Přihlášky do mezinárodních soutěží (39. Semifinále MS, postupové turnaje WS/O, WS/H, WS/M, otevřené kolo a předkolo Mistrovství Evropy jednotlivců, tematické turnaje, turnaje Aspirers, turnaje v Chess960, popř. nově vypsané turnaje) a všechny případné dotazy a informace zasílejte zásadně na e-mailovou adresu international@skscr.cz zde! V žádném případě nepoužívejte soukromou adresu vedoucího MÚ (a raději ani soukromou adresu kolegy Volfa), jinak budete muset čekat na vyřízení Vaší přihlášky na dobu po 10. 5. 2015.

 

Plzeň 20. 4. 2015

Ing. Josef Mrkvička, vedoucí MÚ