Pořadatel: ICCF (zastoupená anglickou národní federací EFCC)

Start předkola: 1. 9. 2015

Způsob hry: webserver, časová kontrola 10 tahů za 40 dnů

Systém turnaje: předkolo – semifinále – finále, skupiny o 13 hráčích na všech stupních, počet skupin předkola podle počtu přihlášek; počet přihlášek do skupin předkola je neomezen, maximálně jsou však povoleny 2 kvalifikace do semifinále a 1 kvalifikace do finále; každý stupeň se hraje max. 18 měsíců, neukončené partie se odhadují; počet postupujících z každé skupiny bude upřesněn na startu turnaje

Možnost účasti: všichni hráči bez ohledu na rating, kteří dosáhli věku nejméně 60 let v den startu turnaje

Přihlášky:

  1. přes SKŠ – do 29. 7. 2015 na e-mailovou adresu Mezinárodního úseku zde (zodpovědný spolupracovník MÚ za sběr přihlášek a komunikaci s hráči: vedoucí MÚ Ing. Josef Mrkvička);
  2. přes Direct Entry – uzávěrka 1. 8. 2015.

Přihlášky přes SKŠ musí obsahovat:

  • jméno a příjmení hráče,
  • ICCF-ID,
  • datum narození,
  • e-mailovou adresu,
  • aktuální rating ICCF.

V okamžiku přihlášky musí mít hráč zaplaceny členské příspěvky SKŠ nejméně na roky 2015 a 2016.

Startovné:

  1. přes SKŠ – 410,- Kč za 1 skupinu předkola, platba standardním způsobem podle Platebních podmínek SKŠ; při postupu do vyšších fází turnaje se další startovné neplatí;
  2. přes Direct Entry – 15,85 €.

Cenový fond (pro finále): 6 000,-

 

Plzeň 22. 5. 2015

Ing. Josef Mrkvička, vedoucí Mezinárodního úseku