Vážení přátelé!

S okamžitou platností je možno hlásit se do Předkola 40. MS v KŠ. Lze se hlásit jak do poštovních, tak do webserverových skupin, e-mailové skupiny nebudou startovány. U poštovních skupin je však velmi malá pravděpodobnost jejich naplnění.

Uzávěrka přihlášek: 13. 2. 2016, start turnaje: 20. 3. 2016.

Přihlášky zasílejte jako obvykle na adresu Mezinárodního úseku international@skscr.cz. Zodpovědný pracovník MÚ pro sběr přihlášek a komunikaci s hráči: vedoucí MÚ Ing. Josef Mrkvička. Prosím, abyste mi u každé přihlášky hlásili kvalifikační titul (viz níže).

Předkolo 40. MS

Podmínkou pro účast v Předkole 40. MS je:

a) řádná kvalifikace nebo udělení divoké karty (viz níže),

b) zaplacení startovného Kč 1 030,- za skupinu (týká se všech účastníků bez ohledu na kvalifikační titul)

c) zaplacení členských příspěvků SKŠ min. na roky 2016 a 2017.

Plnou kvalifikaci pro přihlášku do skupiny Předkola mají tito hráči:

a) účastníci jednoho z předchozích nebo právě probíhajících Turnajů kandidátů, kteří získali nejméně 40 % možných bodů, pokud nezískali vyšší kvalifikaci,

b) účastníci jednoho z předchozích nebo právě probíhajících Semifinále, kteří získali nejméně 50 % možných bodů, pokud nezískali vyšší kvalifikaci,

c) účastníci jednoho z předchozích nebo právě probíhajících Předkol, kteří skončili na 3. nebo 4. místě nebo získali minimálně 60 % možných bodů, ale nekvalifikovali se do Semifinále,

d) vítězové skupin postupových turnajů Mistrovské třídy (Master Class),

e) účastníci jednoho z předchozích nebo probíhajících finále Světového poháru, kteří získali minimálně 50 % možných bodů,

f) účastníci minulého nebo probíhajícího finále Mistrovství Evropy, kteří dosáhli minimálně 50 % možných bodů, je-li kategorie turnaje IX nebo vyšší,

g) účastníci minulého nebo probíhajícího finále Mistrovství Evropy, kteří skončili na 3. nebo 4. místě nebo dosáhli minimálně 60 % možných bodů, je-li kategorie turnaje VIII nebo nižší,

h) hráči, kteří byli nominováni SKŠ v ČR (divoká karta, viz níže) a mají v okamžiku nominace rating nižší než 2400 (fixní nebo nefixní),

i) držitelé titulu Mezinárodní mistr (IM) s ratingem vyšším než 2300,

j) držitelé titulu Mezinárodní mistr vyšší třídy (SIM) s ratingem vyšším než 2250,

k) držitelé titulu Velmistr (GM),

l) kterýkoliv hráč s ratingem 2500 a vyšším.

Poloviční kvalifikaci pro Předkolo má hráč, který se umístil na 2. místě v postupovém turnaji mistrovské třídy Master Class.

Ratingy uvedenými pod body i), j) a l) se rozumějí ratingy uvedené v publikovaných Elo listinách v posledních 12 měsících před podáním přihlášky.

Seznam momentálně platných kvalifikací hráčů ČR do Předkola je uveden v příloze a je zpracován Komisařem vrcholových turnajů ICCF. Pokud některá kvalifikace není z důvodu jeho opomenutí uvedena, nebo pokud některý hráč získá novou kvalifikaci do doby uzávěrky přihlášek, prosím, aby mi to příslušný hráč neprodleně oznámil!

Skupiny Předkola mají obvykle 13 hráčů, v případě nutnosti má startér právo rozšířit počet účastníků na 15 až 17, nebo snížit počet účastníků na 11.

Pokud počet přihlášených hráčů nebude dělitelný 13, nebudou do Předkola připuštěni hráči s kvalifikačním titulem k) (tj. držitelé titulu GM) s nejnižším ratingem.

Přihlášky do více než 1 skupiny budou přijímány pouze v případě potřeby zaplnit volná místa ve skupinách.

Divoké karty

Současně s přihláškami do Předkola 40. MS je možné se ucházet i o divoké karty do tohoto Předkola.

Zájemci se hlásí opět vedoucímu MÚ na adresu MÚ international@skscr.cz, termín 10. 2. 2016, později zaslané přihlášky nebudu brát v úvahu.

Naše federace získala pro rok 2016 celkem 3 divoké karty dohromady pro Předkolo a Semifinále MS. Pro Předkolo budou rozděleny max. 2 divoké karty. V případě většího počtu zájemců rozhodne o přidělení divokých karet ŘK SKŠ.

Rozhodující pro zařazení do příslušné úrovně turnaje je rating v okamžiku podání přihlášky, tj. pro Předkolo rating 2016/1 nižší než 2400. Startovné činí Kč 1 030,- a platí je všichni držitelé divokých karet.

Plzeň 31. 12. 2015

Ing. Josef Mrkvička, vedoucí MÚ SKŠ

Příloha

Platnou plnou kvalifikaci pro Předkolo MS mají momentálně tito hráči SKŠ, kteří nejsou suspendováni z turnajů ICCF:

ICCF_ID

Příjmení, jméno

 

Kvalifikační titul

Druh

Platnost do

130242

Boukal, Petr

PR

2009 1.1.1.e z World Cup 12-Postal

Plná

28.04.2016

130371

Hýbl, Vladislav

PR

2012 1.1.1.c z WCCC36PR08

Plná

13.04.2017

131341

Kratochvíl, Václav

PR

2014 1.1.1.d z WS/M/476

Plná

30.03.2018

131341

Kratochvíl, Václav

PR

2014 1.1.1.d z WS/M/477

Plná

21.04.2018

130826

Kudela, Stanislav

PR

2012 1.1.1.b z WCCC36SF06

Plná

17.09.2017

130407

Laurenc, Petr

PR

2011 1.1.1.c z WCCC35PR07

Plná

16.12.2015

130825

Machýček, Lubomír

PR

2012 1.1.1.b z WCCC36SF01

Plná

08.03.2017

130863

Mrkvička, Josef

PR

2011 1.1.1.b z WCCC35SF02

Plná

21.03.2016

130865

Nývlt, Zdeněk

PR

2013 1.1.1.b z WCCC37SF01

Plná

16.04.2018

130142

Pospíšil, Ludvík

PR

2010 1.1.1.a z WCCC30CT08

Plná

08.02.2016

131211

Přívozník, Luboš

PR

2013 1.1.1.a z WCCC30CT04

Plná

18.09.2018

130288

Škorpík, Vlastimil

PR

2010 1.1.1.b z WCCC34SF01

Plná

01.10.2016

130709

Svoboda, František (*1936)

PR

2012 1.1.1.c z WCCC36PR13

Plná

17.07.2017

130709

Svoboda, František (*1936)

PR

2013 1.1.1.c z WCCC37PR07

Plná

31.07.2017

130187

Sýkora, Josef

PR

2011 1.1.1.a z WCCC31CT04

Plná

06.01.2017

130306

Teichmann, Čenĕk

PR

2013 1.1.1.b z WCCC37SF07

Plná

07.04.2018

130343

Urban, Jaromír

PR

2010 1.1.1.b z WCCC34SF01

Plná

01.10. 2016

131246

Valinová, Jana

PR

2013 1.1.1.c z WCCC37PR06

Plná

14.12.2017

130832

Vožda, Jindřich

PR

2012 1.1.1.b z WCCC36SF03

Plná

06.05.2018