Vážení přátelé!

S okamžitou platností je možno hlásit se do Předkola 43. MS v KŠ.

Start turnaje: 20. 3. 2019.

Přihlášky: nejpozději do 31. 1. 2019 přes webovou stránku ICCF, turnaj najdete na Nové soutěže -> World Championships -> WCCC43PR. V přihlášce uveďte kvalifikační titul z a) – l) uvedených níže. Lze se samozřejmě hlásit a platit i přes Direct Entry.

Předkolo 43. MS

Podmínkou pro účast v Předkole 43. MS je:

  1. a) řádná kvalifikace nebo udělení divoké karty (viz níže),
  2. b) zaplacení startovného Kč 1 030,- za skupinu (týká se všech účastníků bez ohledu na kvalifikační titul),
  3. c) zaplacení členských příspěvků SKŠ min. na roky 2019 a 2020.

Článek Pravidel ICCF 1. 2. 1. 1

Plnou kvalifikaci pro přihlášku do skupiny Předkola mají tito hráči:

a) účastníci jednoho z předchozích nebo právě probíhajících Turnajů kandidátů, kteří získali nejméně 40 % možných bodů, pokud nezískali vyšší kvalifikaci,

b) účastníci jednoho z předchozích nebo právě probíhajících Semifinále, kteří získali nejméně 50 % možných bodů, pokud nezískali vyšší kvalifikaci,

c) účastníci jednoho z předchozích nebo právě probíhajících Předkol, kteří skončili na 3. nebo 4. místě nebo získali minimálně 60 % možných bodů, ale nekvalifikovali se do Semifinále,

d) vítězové skupin postupových turnajů Mistrovské třídy (Master Class),

e) účastníci jednoho z předchozích nebo probíhajících finále Světového poháru, kteří získali minimálně 50 % možných bodů (to se netýká Světových pohárů Veteránů a Světových pohárů v Chess960),

f) účastníci minulého nebo probíhajícího finále Mistrovství Evropy s průměrným Elo turnaje 2451 nebo vyšším, kteří dosáhli minimálně 50 % možných bodů,

g) účastníci minulého nebo probíhajícího finále Mistrovství Evropy s průměrným Elo turnaje 2450 nebo nižším, kteří skončili na 3. nebo 4. místě nebo dosáhli minimálně 60 % možných bodů,

h) hráči, kteří byli nominováni SKŠ v ČR (divoká karta, viz níže) a mají v okamžiku nominace rating nižší než 2400 (fixní nebo nefixní),

i) držitelé titulu Mezinárodní mistr (IM) s ratingem vyšším než 2300,

j) držitelé titulu Mezinárodní mistr vyšší třídy (SIM) s ratingem vyšším než 2250,

k) držitelé titulu Velmistr (GM),

l) kterýkoliv hráč s ratingem 2500 a vyšším.

Poloviční kvalifikaci pro Předkolo má hráč, který se umístil na 2. místě v postupovém turnaji mistrovské třídy Master Class.

Ratingy uvedenými pod body i), j) a l) se rozumějí ratingy uvedené v Elo listinách publikovaných v posledních 12 měsících před podáním přihlášky.

Seznam momentálně platných kvalifikací hráčů ČR do Předkola je uveden v příloze a je zpracován Komisařem vrcholových turnajů ICCF. Pokud některá kvalifikace není z důvodu jeho opomenutí uvedena, nebo pokud některý hráč získá novou kvalifikaci do doby uzávěrky přihlášek, prosím, aby mi to příslušný hráč neprodleně oznámil!

Skupiny Předkola mají obvykle 13 hráčů, v případě nutnosti má startér právo rozšířit počet účastníků na 15 až 17.

Pokud počet přihlášených hráčů nebude dělitelný 13, nebudou do Předkola připuštěni hráči s kvalifikačním titulem k) (tj. držitelé titulu GM) s nejnižším ratingem.

Přihlášky do více než 1 skupiny budou přijímány pouze v případě potřeby zaplnit volná místa ve skupinách.

Divoké karty

Současně s přihláškami do Předkola 43. MS je možné se ucházet i o divoké karty do tohoto Předkola.

Zájemci o udělení divoké karty se hlásí vedoucímu MÚ na adresu MÚ international@skscr.cz, termín 20. 1. 2019, později zaslané přihlášky nebudu brát v úvahu.

Naše federace získala pro rok 2019 celkem 3 divoké karty dohromady pro Předkolo a Semifinále MS. Pro Předkolo budou rozděleny max. 2 divoké karty. V případě většího počtu zájemců rozhodne o přidělení divokých karet ŘK SKŠ.

Rozhodující pro zařazení do příslušné úrovně turnaje je rating v okamžiku podání přihlášky, tj. pro Předkolo rating 2019/1 nižší než 2400. Startovné činí Kč 1 030,- a platí je všichni držitelé divokých karet.

Plzeň 20. 12. 2018

Ing. Josef Mrkvička, vedoucí MÚ SKŠ

Příloha

Platnou plnou kvalifikaci pro Předkolo MS mají momentálně tito hráči SKŠ, kteří nejsou suspendováni z turnajů ICCF:

ICCF_ID Příjmení, jméno Kvalifikační titul Druh Platnost do
130813 Břoušek, Jiří PR 2017 1.1.1.d z WS/M/631 Plná 4. 9. 2021
131099 Buček, Jiří PR 2016 1.1.1.b z WCCC40SF05 Plná EOT+3y
131239 Cvak, Rudolf PR 2016 1.1.2.a z WS/M/618 Plná 1. 5. 2021
131181 Hrubčík, Martin PR 2017 1.1.1.b z WCCC41SF03 Plná EOT+3y
130371 Hýbl, Vladislav PR 2015 1.1.1.c z WCCC39PR05 Plná 10. 3. 2021
139151 Stalmach, Kamil PR 2015 1.1.1.b z WCCC39SF03 Plná 2. 8. 2020
130306 Teichmann, Čeněk PR 2015 1.1.1.c z WCCC39PR02 Plná 17. 11. 2019
130306 Teichmann, Čenĕk PR 2016 1.1.1.b z WCCC40SF01 Plná 27. 8. 2021

EOT+3y = Datum konce turnaje + 3 roky

Plzeň 20. 12. 2018

Ing. Josef Mrkvička, vedoucí MÚ