Vážení přátelé,

Evropská zóna ICCF vypisuje

Turnaj kandidátů Mistrovství Evropy 2019 hraný na webserveru ICCF (turnajová pravidla dostupná na https://www.skscr.cz/wp-content/uploads/2016/08/Pravidla_pro_novou_strukturu_EUCh_01012014-1.pdf)

Start: 20. 3. 2019

Hraje se ve skupinách po 13 hráčích, organizátor turnaje má však právo tento počet změnit na 11, 15 nebo 17. Vítěz skupiny a hráč na 2. místě postupují do Finále.

Pokud počet došlých přihlášek neumožní vytvoření všech skupin s 13 (nebo 11, 15, 17) hráči, přihlášky hráčů, kteří se hlásí podle níže uvedeného bodu d), budou přesunuty do následujícího Turnaje kandidátů, ve vzestupném pořádku od nejnižšího Elo.

Rovněž v závislosti na počtu přihlášek, může nastat situace, že u hráčů majících více než jednu kvalifikaci, bude přijata pouze jedna přihláška, s tím, že ostatní kvalifikace budou přesunuty do následujícího Turnaje kandidátů.

Právo účasti v Turnaji kandidátů mají:

(a) hráči s ratingem 2500+ v okamžiku podání přihlášky,

(b) držitelé titulu Velmistr,

(c) držitelé titulu Mezinárodní mistr vyšší třídy (SIM) s ratingem 2400+ v okamžiku podání přihlášky,

(d) držitelé titulu Mezinárodní mistr (IM) s ratingem 2450+ v okamžiku podání přihlášky,

(e) účastníci 68. a 69. Semifinále Mistrovství Evropy, kteří v nich získali nejméně 55 % možných bodů (pokud již nemají kvalifikaci podle bodů (a) až (d) uvedených výše) a dosud tuto kvalifikaci nevyužili,

(f) hráči, kteří obsadili 1. nebo 2. místo ve skupinách Semifinále Mistrovství Evropy startovaných po 1. 1. 2014,

(g) účastníci předchozích nebo probíhajících Finále Mistrovství Evropy, kteří v nich získali nejméně 45 % možných bodů, pokud nezískali vyšší kvalifikaci a dosud svou kvalifikaci nevyužili,

(h) účastníci předchozích nebo probíhajících Turnajů kandidátů Mistrovství Evropy, kteří v nich získali nejméně 55 % možných bodů, pokud nezískali vyšší kvalifikaci a dosud svou kvalifikaci nevyužili.

Startovné: 620,- Kč za 1 skupinu

Přihlášky: nejpozději do 15. 2. 2019 přes webovou stránku ICCF, turnaj najdete na Nové soutěže -> EU -> EU WS Champ. 2019, Candidates‘ Tournament . V přihlášce uveďte kvalifikační titul z a) – h) uvedených výše. Lze se samozřejmě hlásit a platit i přes Direct Entry.

Hráči, kteří se hlásí přes národní federaci, musí mít jako obvykle zaplaceny členské příspěvky SKŠ alespoň na roky 2019-2020.

Plzeň 20. 12. 2018

Ing. Josef Mrkvička, vedoucí MÚ