The International Correspondence Chess Federation (ICCF) je organizace pro korespondenční šach s celosvětovou působností. Byla založena v roce 1951 jako nová podoba ICCA (International Correspondence Chess Association), která byla založena v roce 1945, jako následník IFSB (Internationaler Fernschachbund), založený v roce 1928.

V roce 2021, slaví ICCF své 70. výročí.
Výkonný výbor (VV) uspořádá různé aktivity podle tradice (z 50. a 60. výročí),
1. Zvláštní jubilejní turnaje (mistrů světa, elitních hráčů, funkcionářů ICCF, včetně soutěží hraných klasickou poštou, elitních hráčů C960) – start 2021, trvání cca 2-4 roky.
2. Jubilejní Světové poháry (řádné a v C960), separátní soutěže od pravidelných aktivit ICCF, hrané Silli systémem ve 2 stupních (předkolo a finále) v období 4 let se speciálními podmínkami pro postupy – start 15. 2. 2021.

Pro všechny Jubilejní turnaje ICCF byl jako hlavní organizátor určen Mariusz Wojnar, Delegát Polska u ICCF, a Prezident Polské Federace KŠ.

Propozice turnajů jsou připojeny jako přílohy.

——————————————————————————————————————–

Příloha 1. Turnaj mistrů světa k 70. výročí ICCF (webserver)

Organizace turnaje
ICCF zve všechny mistry světa k účasti v zvláštní soutěži pořádané výlučně pro mistry světa.
Bude to s největší pravděpodobností dvoukolová soutěž, započítávaná do ratingu ICCF a s možností plnit normy.
Turnaj bude hrán na webserveru s přírůstkovým tempem hry (30 dnů na partii, plus 3 dny na každý 1 tah, zdvojené počítání času po 20 dnech; 45 dní dovolené za rok, žádná zvláštní dovolená). Lineární návrhy pokračování jsou povoleny. Veřejnost může sledovat partie po ukončení 10 partií v soutěži; přenos online bude zpožděn o 5 tahů.
Start turnaje: 15. 5. 2021, konec turnaje není stanoven.
Přihlášky
Zváni k účasti jsou všichni minulí a stávající mistři světa.
Hráči se mohou hlásit přes národní federaci, nebo mohou být osloveni přímo organizátorem. Startovné se neplatí.
Registrace začne 15. 6. 2020 a bude uzavřena 15. 3. 2021 s úvahou párování.
Peněžní ceny
Celkový cenový fond pro tuto soutěž činí 2,000 EUR.
Prvním 4 hráčům budou uděleny peněžní ceny 1,000 EUR, 600 EUR, 300 EUR a 100 EUR. U peněžních cen nebude použit tie-break, místo toho budou tyto ceny sdíleny hráči se stejným počtem bodů ve stejné výši.
Všechny peněžní ceny budou vyplaceny přes Paypal. Pokud si výherce peněžní ceny nebude moci zařídit přijetí peněz přes PayPal, tak cenu neobdrží a peníze obdrží hráč na dalším místě.
Příležitostné medaile a certifikáty budou uděleny hráčům na prvních 3 místech (s použitím tie-breaku).
——————————————————————————————————————–
Příloha 2. Elitní turnaj k 70. výročí ICCF (webserver)

Organizace turnaje
To bude jednostupňová soutěž uspořádaná ve 3 skupinách (A, B, C), do kterých budou hráči přiděleni podle svých ratingů. Budou zde níže uvedené zvláštní podmínky pro postupy. V závislosti na sekci a počtu přihlášek to bude buď (dvoukolový/jednokolový turnaj nebo turnaj hraný Silli systémem. Ve všech skupinách bude možno plnit normy.
Turnaj bude hrán na webserveru s přírůstkovým tempem hry (30 dnů na partii, plus 3 dny na každý 1 tah, zdvojené počítání času po 20 dnech; 45 dní dovolené za rok, žádná zvláštní dovolená). Lineární návrhy pokračování jsou povoleny. Veřejnost může sledovat partie po ukončení 10 partií v soutěži; přenos online bude zpožděn o 5 tahů.
Očekává se, že skupina A bude mít 6-7 špičkových hráčů, kteří budou hrát dvoukolově 10-12 partií, skupina B bude mít cca 13-14 hráčů, kteří budou hrát 12-13 partií v jednokolovém turnaji, skupina C bude mít cca 40-60 hráčů, kteří budou hrát 12 partií v turnaji hraném Silli systémem.
Start: 15. 3. 2021. Konec nestanoven.
Přihlášky
Minimální požadovaný rating pro skupinu A : 2640+  (kat.16-17), 2600+ pro skupinu
B (kat.15), 2550+ ve skupině C (kat.13).
Hráči se mohou registrovat obvyklým způsobem přes registrační systém ICCF nebo přes národní federaci. Hráči aspirující na účast ve skupinách A nebo B mohou být osloveni přímo organizátorem. Startovné se neplatí.
Registrace začne 15. 8. 2020 a bude uzavřena 15. 1. 2021 s úvahou párování.

 • Peněžní ceny
  Celkový cenový fond pro tuto soutěž činí 3,000 EUR (1. 000 EUR za každou skupinu).
  Prvním 3 hráčům v každé skupině budou uděleny peněžní ceny  600 EUR, 300 EUR a 100 EUR. U peněžních cen nebude použit tie-break, místo toho budou tyto ceny sdíleny hráči se stejným počtem bodů ve stejné výši.
  Všechny peněžní ceny budou vyplaceny přes Paypal. Pokud si výherce peněžní ceny nebude moci zařídit přijetí peněz přes PayPal, tak cenu neobdrží a peníze obdrží hráč na dalším místě.
  Hráči, jejichž rating na ratingové listině 2021/1 klesne pod požadovanou výši, budou nebo nebudou přijati podle rozhodnutí organizátora.
  Hráčům na prvních 3 místech budou také uděleny příležitostné medaile a certifikáty (s použitím tie-breaku).
  Kvalifikace
  V Elitním turnaji k 70. výročí ICCF platí následující podmínky (požadovaný výsledek přes 50%):
  skupina A: vítěz a hráč na 2. místě (použije se tie-break) se kvalifikují do finále Mistrovství světa;
 • skupina B: vítěz a hráč na 2. místě (použije se tie-break) se kvalifikují do finále Mistrovství světa;
 • skupina C: vítěz (použije se tie-break) se kvalifikuje do finále Mistrovství světa;
  skupina C: hráči na místech 2.-5. (použije se tie-break) se kvalifikují do Turnaje kandidátů
  (po zaplacení startovného).
  ——————————————————————————————————————–
  Příloha 3. Elitní turnaj v Chess 960 k 70. výročí ICCF (webserver)

Organizace turnaje
Bude to jednostupňová soutěž, s největší pravděpodobností dvoukolová. Soutěž bude zahrnuta do systému ratingu pro Chess 960.
[Normy mohou být dosažitelné ve finále, pokud bude podán a přijat návrh na kongres.]
Turnaj bude hrán na webserveru s přírůstkovým tempem hry (30 dnů na partii, plus 3 dny na každý 1 tah, zdvojené počítání času po 20 dnech; 45 dní dovolené za rok, žádná zvláštní dovolená). Lineární návrhy pokračování jsou povoleny. Veřejnost může sledovat partie po ukončení 10 partií v soutěži; přenos online bude zpožděn o 5 tahů.
Očekává se, že sekce bude obsahovat 7-8 špičkových hráčů (dvoukolový turnaj, každý hráč bude mít 7-8 soupeřů a každý hráč bude hrát 12-14 partií; hráči budou mít stejnou počáteční pozici s bílými a černými, ale všechny pozice budou různé u různých soupeřů ).
Start turnaje: 15. 3. 2021. Konec nestanoven.
Přihlášky
Pro účast v Elitním turnaji v Chess 960 k 70. výročí ICCF se požaduje minimální rating 2500+.
Hráči se mohou registrovat přes národní federaci, nebo mohou být osloveni přímo organizátorem. Startovné se neplatí.
Registrace začne 15. 8. 2020 a bude ukončena 15. 1. 2021 s úvahou párování.

Hráči, jejichž rating na ratingové listině 2021/1 (Chess 960) klesne pod požadovanou výši, budou nebo nebudou přijati podle rozhodnutí organizátora.
Peněžní ceny
Celkový cenový fond pro tuto soutěž činí 1,000 EUR.
Hráči na prvních 3 místech obdrží ceny 600 EUR, 300 EUR a 100 EUR. U peněžních cen nebude použit tie-break, místo toho budou tyto ceny sdíleny hráči se stejným počtem bodů ve stejné výši.
Všechny peněžní ceny budou vyplaceny přes Paypal. Pokud si výherce peněžní ceny nebude moci zařídit přijetí peněz přes PayPal, tak cenu neobdrží a peníze obdrží hráč na dalším místě.
Hráčům na prvních 3 místech budou také uděleny příležitostné medaile a certifikáty (s použitím tie-breaku).
Kvalifikace
V Elitním turnaji v Chess 960 k 70. výročí ICCF platí následující podmínky (požadovaný výsledek přes 50%):
• vítěz (použije se tie-break) získá titul SIM;
• vítěz (použije se tie-break) se kvalifikuje do finále Mistrovství světa;
• hráči, kteří se umístí na 2. a 3. místě (použije se tie-break) se kvalifikují do Turnaje kandidátů (po zaplacení startovného);

——————————————————————————————————————–

Příloha 4. Soutěž pro funkcionáře k 70. výročí ICCF (webserver)

Organizace turnaje
ICCF zve delegáty a funkcionáře k účasti v Soutěži pro funkcionáře k 70. výročí ICCF.
Bude to jednostupňová soutěž uspořádaná ve 4-5 skupinách A, B, C, D (& E) do kterých budou hráči přiděleni podle jejich ratingu. V závislosti na skupině a počtu přihlášek to bude buď (dvoukolový/ nebo jednokolový) turnaj, nebo turnaj hraný Silli systémem. Ve všech skupinách bude možno plnit normy. Očekává se, že sekce A bude GM turnaj (účastníci by měli mít minimální rating 2425).
Turnaj bude hrán na webserveru s přírůstkovým tempem hry (30 dnů na partii, plus 3 dny na každý 1 tah, zdvojené počítání času po 20 dnech; 45 dní dovolené za rok, žádná zvláštní dovolená). Lineární návrhy pokračování jsou povoleny. Veřejnost může sledovat partie po ukončení 10 partií v soutěži; přenos online bude zpožděn o 5 tahů.

Start turnaje: 15. 3. 2021. Konec nestanoven.
Přihlášky
Zváni jsou všichni dřívější a současní funkcionáři/delegáti.
Hráči se mohou registrovat obvyklým způsobem přes registrační systém ICCF. Startovné se neplatí.
Pro účast ve skupině A se vyžaduje minimální rating 2425.
Registrace začne 15. 8. 2020 a bude ukončena 15. 1. 2021 s úvahou párování. Hráči, jejichž rating na ratingové listině 2021/1 klesne pod požadovanou výši, budou nebo nebudou přijati podle rozhodnutí organizátora.

Ceny
Vítězové skupin obdrží příležitostné certifikáty.

——————————————————————————————————————–

Příloha 5. Soutěž pro pro hráče klasickou poštou k 70. výročí ICCF

Organizace turnaje
Bude to jednostupňová soutěž uspořádaná v několika málo skupinách, do nichž budou hráči přiděleni podle jejich ratingu.
V závislosti na sekci a počtu přihlášek to bude buď (dvoukolový/nebo jednokolový) turnaj nebo turnaj podle Silli systému. Všechny sekce budou zahrnuty do ratingu, s plněním norem, pokud to bude možné.
Turnaj bude hrán klasickou poštou se standardním tempem hry (40 dnů na 10 tahů, zdvojené počítání času po 12 dnech; 45 dnů dovolené ročně, bez zvláštní dovolené).
Start turnaje 15. 3. 2021; konec turnaje 15. 1. 2025. Všechny nedokončené partie budou odhadovány.
Přihlášky
Hlásit se mohou všichni hráči.
Hráči se mohou hlásit obvyklým způsobem přes registrační systém ICCF. Startovné se neplatí.
Registrace začne 15. 8. 2020 a bude ukončena 15. 1. 2021 s úvahou párování.
Ceny
Vítězové obdrží příležitostné certifikáty.

——————————————————————————————————————–

Příloha 6. 70. Jubilejní ICCF Světový pohár (webserver)

Organizace turnaje
Turnaj bude uspořádán ve dvou stupních během období 4 let, se speciálními podmínkami postupů.
Turnaj bude hrán na webserveru přírůstkovým tempem hry (30 dnů na partii, plus 3 dny na každý 1 tah, zdvojené počítání času po 20 dnech; 45 dnů dovolené za rok, žádná zvláštní dovolená). Lineární návrhy pokračování jsou povoleny. Veřejnost může sledovat partie po ukončení 10 partií v soutěži; přenos online bude zpožděn o 5 tahů.
Každá skupina v předkole bude mít nejméně 58 hráčů (každý hráč sehraje 12 partií) a finále cca 100 hráčů (každý hráč sehraje 14 partií). Párování bude provedeno podle Silli systému.
Soutěž bude zahrnuta do ratingu (předkolo) a bude možno plnit normy (finále).
Start turnaje 15. 2. 2021. Všechny skupiny předkola budou ukončeny 15. 8. 2022. Všechny neukončené partie, které budou rozhodovat o postupech ze skupiny, budou odhadovány.
Start finále je očekáván nejpozději 15. 11. 202; konec turnaje 15. 1. 2025.
Přihlášky
Přihlásit se mohou všichni hráči.
Hráči se mohou hlásit obvyklým způsobem přes registrační systém ICCF (volba “Přihlásit se přes Direct Entry“ nebo “Přihlásit se přes Národní Federaci”). Startovné je stejné, jako do pravidelného Světového poháru (Direct Entry 9 EUR, Národní federace 410 Kč).
Vícečetné přihlášky jsou povoleny do počtu skupin předkola (očekává se 8-10).
Držitel titulu ICCF GM je oprávněn k jedné přihlášce zdarma (hráč musí zvolit “Přihlásit se přes Národní Federaci”).
Všichni předcházející mistři světa a držitelé titulů ICCF GM s nejméně 5 GM normami se mohou přihlásit (zdarma) přímo do finále.
Zvláště jsou zváni vítězi turnajů
• the ICCF Golden Jubilee Final tournaments (“ICCF 50 Jubilee Email Final” and “ICCF 50 Jubilee Postal Final“) and
• the Diamond Jubilee World Cup 18 (webserver) and
• the Diamond Jubilee World Cup 19 (postal)
za účelem vytvoření přemostění 50. a 60. a 70. výročí  ICCF. Tito hráči se mohou přihlásit přímo do finále (zdarma).
Registrace začne 15. 8. 2020 a bude uzavřena 15. 1. 2021 pro umožnění párování.
Ceny
Celkový cenový fond pro tuto soutěž bude 3,000 EUR (1,000 EUR předkolo a 2,000 EUR finále).
Ceny budou uděleny vítězům skupin předkola (každá v hodnotě cca 100 EUR, bude ve formě voucherů, použije se tie-break).
Ve finále budou ceny uděleny hráčům na prvních 4 místech 1,000 EUR, 600 EUR, 300 EUR a 100 EUR.
U peněžních cen nebude použit tie-break, místo toho budou tyto ceny sdíleny hráči se stejným počtem bodů ve stejné výši.
Všechny peněžní ceny budou vyplaceny přes Paypal. Pokud si výherce peněžní ceny nebude moci zařídit přijetí peněz přes PayPal, tak cenu neobdrží a peníze obdrží hráč na dalším místě.
Hráčům na prvních 3 místech budou také uděleny příležitostné medaile a certifikáty (s použitím tie-breaku).
Kvalifikace
Počet postupujících bude záležet na celkovém počtu přihlášek, odhaduje se však, že do finále postoupí 10-15% z každé skupiny předkola (s použitím tie-breaku).
Ačkoli počet skupin předkola do nichž se mohou hráči přihlásit je omezen počtem skupin předkola (očekává se 8-10), žádný hráč nemůže získat více než 1 místo ve finále.
Kromě toho, vítězové Diamond Jubilee World Cup 18 se mohou přihlásit přímo do finále 70. Jubilejního ICCF Světového poháru.

Ve finále 70. Jubilejního ICCF Světového poháru mohou být dosaženy ještě tyto speciální kvalifikace (požadovaný výsledek přes 50%):
• vítěz (použije se tie-break) získá titul SIM;
• vítěz (použije se tie-break) se kvalifikuje do finále Mistrovství světa;
• hráči z 2. – 3. místa (použije se tie-break) se kvalifikují do Turnaje kandidátů (po zaplacení startovného);
• hráči z 4.-13. místa (použije se tie-break) se kvalifikují do Semifinále Mistrovství světa (po zaplacení startovného)

——————————————————————————————————————–

Příloha 7. 70. Jubilejní ICCF Světový pohár v Chess 960 (webserver)

Organizace turnaje
V závislosti na počtu přihlášek (obvykle 60-100) bude uspořádán s největší pravděpodobností jako mix párovacích systémů (Silli a každý s každým) ve dvou stupních za období 4 let, se speciálními podmínkami postupů.
Turnaj bude hrán na webserveru přírůstkovým tempem hry (30 dnů na partii, plus 3 dny na každý 1 tah, zdvojené počítání času po 20 dnech; 45 dnů dovolené za rok, žádná zvláštní dovolená). Lineární návrhy pokračování jsou povoleny. Veřejnost může sledovat partie po ukončení 10 partií v soutěži; přenos online bude zpožděn o 5 tahů.
Předpokládá se, že každá skupina předkola bude mít 40-60 hráčů (Silli systém, každý hráč bude mít 10 soupeřů a každý hráč sehraje 10 partií; zahajovací pozice budou pro každé párování vybrány náhodně) a finále bude mít 7-9 hráčů (každý s každým dvoukolově, každý hráč bude mít 6-8 soupeřů, a každý hráč sehraje 12-16 partií; hráči budou mít stejnou pozici bílými a černými, ale všechny pozice se budou u soupeřů navzájem lišit).

Soutěž bude zahrnuta do ratingového systému ICCF pro Chess 960. [Plnění norem může být možné ve finále, bude-li podán a schválen návrh na kongres.]
Start turnaje 15. 2. 2021. Všechny skupiny předkola budou ukončeny 15. 8. 2022. Všechny neukončené partie, které budou rozhodovat o postupech ze skupiny, budou odhadovány.
Start finále je očekáván nejpozději 15. 11. 2022; ukončení 15. 1. 2025.

Přihlášky
Přihlásit se mohou všichni hráči.
Hráči se mohou hlásit obvyklým způsobem přes registrační systém ICCF (volba “Přihlásit se přes Direct Entry“ nebo “Přihlásit se přes Národní Federaci”). Startovné je stejné, jako do pravidelného Světového poháru (Direct Entry 9 EUR, Národní federace 410 Kč).

Vícečetné přihlášky jsou povoleny do počtu skupin předkola (očekávají se 2).
Držitel titulu ICCF GM je oprávněn k jedné přihlášce zdarma (hráč musí zvolit “Přihlásit se přes Národní Federaci”).

Zvláště je zván k účasti vítěz Diamond Jubilee Chess 960 World Cup který se může přihlásit přímo do finále (zdarma).
Registrace začne 15. 8. 2020 a uzavírá se 15. 1. 2021 s úvahou párování.

Ceny
Celkový cenový fond pro tuto soutěž bude 1,000 EUR (200 EUR předkolo a 800 EUR finále).
Ceny budou uděleny vítězům skupin předkola (užije se tie-break) (tyto ceny, každá v hodnotě cca 100 EUR bude ve formě voucherů.

Ve finále budou peněžní ceny uděleny prvním 3 hráčům 400 EUR, 250 EUR a 150 EUR. U peněžních cen nebude použit tie-break, místo toho budou tyto ceny sdíleny hráči se stejným počtem bodů ve stejné výši.
Všechny peněžní ceny budou vyplaceny přes Paypal. Pokud si výherce peněžní ceny nebude moci zařídit přijetí peněz přes PayPal, tak cenu neobdrží a peníze obdrží hráč na dalším místě.
Hráčům na prvních 3 místech budou také uděleny příležitostné medaile a certifikáty (s použitím tie-breaku).

Kvalifikace
Počet postupů bude záviset na celkovém počtu přihlášek, předběžně se očekává, že z každé skupiny předkola postoupí 3-4 hráči do finále (s použitím tie-breaku).
I když počet skupin předkola, do kterých se každý hráč může přihlásit je omezen počtem skupin předkola (očekávají se 2), žádný hráč nemůže získat více míst ve finále než 1.
Navíc, vítěz Diamond Jubilee Chess 960 World Cup se může přihlásit přímo do finále 70. Jubilejního ICCF Světového poháru v Chess 960.
Ve finále 70. Jubilejního ICCF Světového poháru v Chess 960 je možno získat následující speciální kvalifikace (požadovaný výsledek přes 50%):
• vítěz (s použitím tie-breaku) získá titul SIM;
• vítěz (s použitím tie-breaku) se kvalifikuje do finále Mistrovství světa;                             • hráči z 2. – 3. místa (použije se tie-break) se kvalifikují do Turnaje kandidátů (po zaplacení startovného);
• hráči z 4.- 9. místa (použije se tie-break) se kvalifikují do Semifinále Mistrovství světa (po zaplacení startovného)