Vážení přátelé,

Rumunská centrální komise korespondenčního šachu a IM ICCF Valer Eugen Demian s potěšením oznamují pořádání Memoriálu Valer Vasile Demian (ROU). Turnaj již byl v neúplné verzi avízován na webu SKŠ 26. 8. 2020.

Memoriál se bude hrát na serveru ICCF a bude mít 2-3 skupiny o 13-15 hráčích. Hrát se bude podle platných Pravidel ICCF.

V každé skupině bude maximálně 6-7 rumunských hráčů. Hráči budou vybráni na základě ratingu ICCF 2020/4.

Časová kontrola: 50 dnů / 10 tahů.

Dovolená 45 dnů v kalendářním roce.

Start: 15. 12. 2020

Skupina A: plánovaná kategorie 8-9

Skupina B: plánovaná kategorie 4-6

V případě dostatečného zájmu bude vytvořena skupina z hráčů s Elo pod 2200

Peněžní ceny za 1. místo v každé skupině a za nejlepší partii v memoriálu. Tyto ceny zajistí Valer-Eugen Demian. Všichni účastníci obdrží diplomy.

Přihlášky: do 10. 11. 2020 na international@skscr.cz. Podmínkou je zaplacení členských příspěvků aspoň na roky 2020 a 2021.

Pořadateli memoriálu jsou: ● IM a IA Valer-Eugen Demian (CAN) ● SIM Miron Sferle (ROU)

Pořadatel Memoriálu bude vybírat hráče podle výše Elo 2020/4. Stejným způsobem bude ŘK SKŠ také nominovat naše účastníky.

Plzeň 20.10. 2020

Ing. Josef Mrkvička, vedoucí MÚ