Vážené členky a členové SKŠ v ČR – koršachoví přátelé,

vzhledem k probíhajícímu nouzovému stavu a vyhlášeným epidemiologickým opatřením je Řídicí komise SKŠ v ČR nucena odvolat zasedání volební Valné hromady SKŠ v ČR svolané na sobotu 7. 11. 2020 od 10.00 hod. 

Náhradní zasedání volební Valné hromady SKŠ v ČR bude svoláno až po zrušení epidemiologických opatření, která konání zasedání volební Valné hromady SKŠ v ČR reálně brání.

Funkční období členů spolkových orgánů SKŠ v ČR končí dnem 31. 12. 2020, avšak v souladu s platnou legislativou pro nouzový stav se automaticky prodlužuje, a to o nanejvýš 3měsíční období, které začíná dnem, v němž pominuly důvody zabraňující konání zasedání volební Valné hromady SKŠ v ČR, a končí dnem konání zasedání volební Valné hromady SKŠ v ČR. Všichni členové spolkových orgánů s tímto prodloužením funkčního období vyjádřili souhlas (každý za svou osobu).

Všech 13 členů SKŠ v ČR přihlášených na volební Valnou hromadu SKŠ v ČR obdrží toto oznámení i e-mailem. 

Jménem Řídicí komise SKŠ v ČR 

Jan Židů – předseda