P40 – 4. ZIMNÍ POHÁR- vypsání soutěže!

Řídící komise SKŠ v ČR vypisuje:

Název turnaje : 4. Zimní pohár SKŠ

Start: 21.12.2020

Způsob hry : na webserveru ICCF – jednokolově

Ceny : vítěz získá pohár, diplom a právo účasti v mezinárodním zvacím turnaji,
ve kterém se bude hrát o tituly ICCF za podmínky odpovídajícího Ela.
2.místo – medaile a diplom
3.místo – medaile a diplom

Právo účasti: má každý zájemce!
Přihlášení budou seřazeni podle svého Ela od nejmenšího k největšímu a na startovní listině
se objeví maximálně 15 hráčů s nejmenším Elo!!
Toto je unikátní uspořádání, které umožňuje i těm nejslabším zahrát si ve významných soutěžích.

Podmínky účasti:
Uhrazené členské příspěvky na roky 2020 a 2021

Startovné: 160 Kč na účet SKŠ

Přihlášky: do 04.12.2020 na adresu: home@skscr.cz

Dosud jsou přihlášeni: 1. ŠTĚPÁN Josef
2. KRACÍK Miroslav
3. STRUŽKA Vlastimil
4. BAČIAK Miloslav
5. JEŽEK Otakar
6. CHLUBNA Josef

Pardubice 20.11.2020

Mgr. Josef Sýkora – vedoucí DÚ ŘK SKŠ
E-mail: sykora@skscr.cz