Aktualizace – viz text červeným fontem

Vážení přátelé,

zvány jsou všechny národní federace ICCF, hrát se bude na webserveru ICCF ve dvou stupních: Semifinále a Finále.

První 3 družstva ve Finále obdrží medaile.

Každá federace může nominovat dvě družstva. Všichni hráči musejí mít Elo 2021/2 menší než 2300.

Start: 4. 7. 2021 (4. 7. je datum narození Nola van’t Rieta).

Každé družstvo bude mít 6 hráčů. V průběhu turnaje se mohou vystřídat až 3 hráči.

Klíč pro postup ze Semifinále do Finále bude určen Komisařem nevrcholových turnajů ICCF a schválen Výkonným výborem ICCF na startu turnaje. Záměrem je Finále s 13 družstvy.

Startovné: 140 Kč za hráče, tj. 840 Kč za družstvo. Na účet SKŠ. Při postupu do Finále se další startovné neplatí.

Přihlášky: nejpozději do 8. 6. 2021 e-mailem na adresu international@skscr.cz, nominovaní hráči musí mít zaplaceny členské příspěvky SKŠ aspoň na roky 2021 a 2022. Do přihlášky uveďte, zda jste ochotni dělat kapitána družstva.

Hráči, kteří nemají fixní rating ICCF ani FIDE rating budou startovat s prozatímním ratingem 2100.

Časová kontrola: Systém 3 bloků (Doba trvání turnaje: 700 dnů; Počáteční stav hodin: 50 dnů; Počáteční stav banky: 50 dnů; Přírůstek: 5 dnů).

Přihlásí-li se více, než 12 hráčů sestaví družstva ŘK SKŠ. Přihlásí-li se méně než 6 hráčů, ČR se turnaje nezúčastní.

Ratingy FIDE budou pro účely plnění norem považovány za „nefixní“. Pokud aspoň 75% hráčů v soutěži bude mít rating, pak se na hráče s nepublikovaným ratingem bude aplikovat průměrný rating hráčů s ratingem. Pokud má rating méně než 75 % hráčů v soutěži, pak předpokládaný rating hráčů s nepublikovaným ratingem bude bez výjimky 1800.  V soutěži družstev se za relevantní „soutěž“ považuje šachovnice, na které hráč hraje, ne všichni hráči na všech šachovnicích.

Plzeň 3. 4. 2021

Ing. Josef Mrkvička, vedoucí MÚ