Vážení přátelé,

Zóna 1 ICCF a  ASIGC Italská Asociace Korespondenčního šachu s potěšením oznamují přátelský zápas Itálie versus Zbytek Evropy, který se uskuteční v prosinci 2021.

  1. Zápas se bude hrát na webserveru ICCF, podle Pravidel ICCF. Časová kontrola 10 tahů za 50 dnů, s dvojnásobným počítáním času po 20 dnech.
  2. Počítá se s od 130 do 150 šachovnicemi.
  3. Každá federace Evropské Zóny může nominovat do družstva Zbytku Evropy 5 hráčů plus 5 náhradníků. Uzávěrka přihlášek je 25. 10. 2021. Přihlášky zasílejte e-mailem na adresu international@skscr.cz. Podmínkou jsou jako obvykle zaplacené členské příspěvky aspoň na roky 2021 a 2022. Startovné se neplatí. Pokud se přihlásí více než 10 hráčů, rozhodne o nominaci ŘK SKŠ.
  4. Každý hráč bude hrát na své šachovnici se svým soupeřem 2 partie, (jednu bílými a jednu černými).
  5. Start zápasu bude: 20. 12. 2021.
  6. Kapitány družstev budou IA Gianni Mastrojeni (Itálie) a GM Artis Gaujens (Zbytek Evropy).
  7. Rozhodčím zápasu bude Kjeldsen, Karsten (Dánsko).
  1. Pořadí šachovnic bude stanoveno podle ratingové listiny (2021/3).

Plzeň 24. 9. 2021

Ing. Josef Mrkvička: vedoucí MÚ